Ulla Mohell

Kidutuksen vastainen komitea kiirehtii epäkohtien korjaamista

Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) antoi Suomelle jälleen moitteita tarkastuskäyntinsä jälkeen.

CPT teki 5. määräaikaisen tarkastuskäynnin Suomeen 20.9.–2.10.2014. Aiemmat käynnit komitea on tehnyt vuosina 1992, 1998, 2003 ja 2008. Tällä kertaa CPT vieraili seitsemällä poliisilaitoksella, päihtyneiden selviämisasemalla, kahdessa ulkomaalaisten säilöönottoyksikössä, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sijaitsevassa Rajavartiolaitoksen säilöönottotilassa, neljässä vankilassa sekä Niuvanniemen psykiatrisessa sairaalassa.

CPT ei käyntinsä aikana kuullut väitteitä vapautensa menettäneiden epäasiallisesta kohtelusta. Komitean selonteon yleissävy on kuitenkin nyt painokkaampi kuin edellisissä selonteoissa. Erityisen huolestuttavana CPT pitää sitä, että sen useiden ja toistuvien suositusten toteuttaminen on edennyt Suomessa liian hitaasti. Nämä suositukset ovat koskeneet esimerkiksi tutkintavankien säilyttämistä poliisin tiloissa, ns. paljujen käyttöä WC:n sijasta vankiloissa, suljetuilla osastoilla olevien vankien olosuhteita sekä menettelyä, jota käytetään tahdosta riippumattomaan psykiatriseen sairaalaan ottamista koskevan asian tuomioistuinkäsittelyssä.

Ensimmäisen kerran CPT toteaa, että jos uudistuksia ei Suomessa toteuteta viipymättä ja tehokkaasti, komitea harkitsee julkisen lausuman antamista. Tällaisen lausuman saaminen olisi erittäin epäsuotavaa. Julkisia lausumia CPT on antanut esimerkiksi Turkille, Bulgarialle, Venäjälle ja Kreikalle.

CPT toteaa selonteossaan, että tutkintavankien säilyttäminen poliisin tiloissa tulee lopettaa. Tästä asiasta Suomen tuli toimittaa jo kolmen kuukauden kuluessa selonteon saapumisesta yksityiskohtainen toimintasuunnitelma aikatauluineen. Poliisin tiloissa säilytettäville tutkintavangeille tulee välittömästi järjestää mahdollisuus päivittäiseen ulkoliikuntaan sekä toimintaan ja muuhun ajankuluun kuten urheiluun ja lukemiseen.

Päihtyneiden säilyttämistä poliisiasemilla ilman terveydenhoitohenkilöstön riittävää valvontaa CPT pitää edelleen ongelmana.

Ulkomaalaisten säilöönottoyksiköissä komitea kehottaa viranomaisia varmistamaan, että jokaiselle yksikköön saapuvalle ulkomaalaiselle tehdään viipymättä terveystarkastus.

Vankiloissa CPT suosittelee paljusellien nopean käytöstä poistamisen lisäksi pitkäaikaisvankien toimintojen lisäämistä, lääkäreiden määrän lisäämistä sekä terveystarkastuksen tekemistä vangeille 24 tunnin kuluessa vankilaan saapumisesta.

CPT suosittelee mielenterveyslain muuttamista niin, että tahdosta riippumattomaan sairaalahoitoon ottaminen ja uudelleen tarkastelu vaatisivat aina riippumattoman psykiatrisen asiantuntijalausunnon. CPT suosittelee myös lainsäädännön muuttamista siten, että mekaanisten rajoittamiskeinojen (mm. vöiden ja rajoitevaatteiden) käytölle säädetään enimmäisaika, jonka pidentämisestä päättää lääkäri. Komitea kehottaa lisäksi varmistamaan, että tahdosta riippumatonta sairaalahoitoa käytettäessä on aina nopea tuomioistuinkäsittely.

Suomi antaa vastauksensa selontekoon alkusyksystä.

Kirjoittaja on hallitusneuvos oikeusministeriössä ja Suomen yhteysvirkamies komiteaan liittyvissä asioissa.

 
Julkaistu 25.9.2015
Sivun alkuun |