Sonja Tanttari

Kansalaisten oikeustajua Pohjoismaissa tutkittu

Pohjoismaiden kansalaisten näkemyksiä rangaistuksista on selvitetty toukokuussa 2015 European Journal of Criminology -lehdessä julkaistussa tutkimusartikkelissa. Flemming Balvigin vetämässä tutkimuksessa selvitettiin, haluaisivatko kansalaiset jakaa rangaistuksia, jotka ovat ankarampia kuin tuomioistuinten jakamat rangaistukset. Tutkimukseen vastanneet vaativat kovia tuomioita silloin, kun heillä oli vain pintapuoliset tiedot rikostapauksesta; ymmärrys tapauksista sen sijaan vähensi halukkuutta antaa ankaria tuomioita. Myös sillä oli vaikutusta, kuinka läheiseksi ihminen kokivat rikoksen ja sen osapuolet: etäiseksi jäävistä tapauksista oltiin valmiita antamaan ankarampia tuomioita. Tutkimuksessa havaittiin, että kansalaisten ehdottamat rangaistukset olivat keskimäärin samaa tasoa tai hieman lievempiä kuin tuomioistuinten langettamat rangaistukset.

Tutkimushanke toteutettiin itsenäisinä tutkimuksina Tanskassa, Islannissa, Norjassa, Ruotsissa sekä Suomessa ja tutkimuksen toteutustavat vaihtelivat hieman eri maissa.

Artikkeli on saatavissa verkossa osoitteessa http://euc.sagepub.com/content/12/3.

 
Julkaistu 25.9.2015
Sivun alkuun |