Työperäisen ihmiskaupan torjuntahanke palkittiin

Toisen kansallisen rikoksentorjuntakilpailun voitti Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskusten yhteistyöhanke HAPKE 2. Kilpailun teemana oli ihmiskaupan torjunta. Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa (ECPA).

Hankkeen tavoitteena oli ihmiskaupan vastainen työ ja etenkin työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan torjunta. Toiminta keskittyi haavoittuvassa asemassa oleviin turvapaikanhakijoihin vastaanottojärjestelmässä. Hankkeella pyrittiin parantamaan palvelujärjestelmän mahdollisuuksia ja kykyä ehkäistä ihmiskauppaa sekä tunnistaa ja auttaa ihmiskaupan uhreja.

Hankkeessa laadittiin toimintakäsikirja, jossa kuvataan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminta ja prosessit. Käsikirja on hyödyllinen vastaanottokeskusten sekä muiden viranomaisten ja yhteistyökumppanien toiminnassa. Lisäksi vastaanottokeskusten henkilökunta sai koulutusta ihmiskauppaan ja uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen liittyen.

Hankkeessa myös kehitettiin Ihmiskauppa.fi -sivustoa palvelemaan paremmin mahdollisia uhreja sekä ihmiskaupan vastaista työtä tekeviä ja uhreja auttavia tahoja. Yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa sivustolle tuotettiin mm. yksinkertaisessa muodossa ajantasaista tietoa selkosuomeksi, 12 muulla kielellä ja äänitteenä.

Rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtajan, Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohosen mielestä hankkeen vahvuutena voidaan pitää sen perustumista eri toimijoiden yhteistyöhön. Vaikka hankkeen vaikutuksia ei ole selvitetty, voidaan olettaa, että hankkeen toimintatavat parantavat ihmiskaupan tunnistamista turvapaikanhakijoiden keskuudessa sekä vastaanottojärjestelmän ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän valmiutta auttaa mahdollisia uhreja.

Kilpailun voittaja julkistettiin rikoksentorjuntaneuvoston ja Vantaan kaupungin järjestämän "Laaja yhteistyö paikallisessa rikoksentorjunnassa" -seminaarin yhteydessä syyskuussa. Euroopan rikoksentorjuntakilpailun voittaja julkistetaan joulukuussa Italiassa. -RK

 
Julkaistu 26.9.2014
Sivun alkuun |