Minna Tikka

Kiina ja Suomi vaihtoivat rikoksentorjunnan kokemuksia

Monitieteinen joukko suomalaisia ja kiinalaisia asiantuntijoita tapasi elokuussa seminaarissa, joka käsitteli rikoksentorjuntaa osana maiden välistä yhteistyöohjelmaa. Vuonna 1995 solmittu sopimus pyrkii kehittämään oikeudellista yhteistyötä Kiinan ja Suomen välillä sekä tukemaan Kiinan oikeusvaltioajattelun kehitystä. Vuosien 2013–2016 ohjelman painopisteitä ovat yhdyskuntaseuraamukset, rikoksentorjunta sekä asianajajien asema ja rooli oikeudenkäynnissä. Rikoksentorjuntaan liittyvä yhteistyö toteutetaan yhdessä Heilongjiangin maakunnan kanssa.

Helsingissä järjestettyyn seminaariin osallistui Kiinan oikeusministeriön jäsenten lisäksi myös väkeä Heilongjiangin maakunnan oikeusjaostosta. Seminaari sisälsi kiinalaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden esityksiä mm. seuraavista teemoista: rikosongelmien torjunnan haasteet, ohjelmat ja strategiat, modernit lähestymistavat rikoksentorjuntaan, yhdyskuntalähtöiset rikoksentorjuntakäytänteet, uusintarikollisuuden arviointi ja torjunta, rikoksentorjunnan strategiat ja suuntaukset yhteiskunnallisen muutoksen aikana, nuorisorikollisuuden ehkäisy, uhrien tukeminen sekä lähisuhdeväkivallan ja uusiutuvan uhriksi joutumisen ehkäisy. Esitykset tarjosivat yleiskatsauksen Kiinan ja Suomen tämänhetkisistä rikoksentorjunnan tarpeista ja haasteista. Noin kolmenkymmenen osanottajan vilkkaassa keskustelussa nousivat esille mm. koulutuksen ja oikeudellisen tiedon jakamisen merkitys, kansan ja hallinnon välisen vuorovaikutuksen tärkeys, nuorisorikollisuuden estäminen sekä rikoksentorjuntaa harjoittavien hankkeiden laadukkaan arvioinnin kehittäminen.

Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja sen edistäminen on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Rikokset jalostuvat ja ne luovat uusia haasteita rikoksentorjunnalle, johon Kiina pyrkii kiinnittämään entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Varaoikeusministeri Hao Chiyou kertoi Kiinan tavoittelevan reilua ja toimivaa oikeusjärjestelmää, jonka toimintaan kansalaiset tutustutetaan entistä paremmin.

 
Julkaistu 26.9.2014
Sivun alkuun |