Minna Tikka

Euroopan rikosseuraamusalan päättäjät koolla Helsingissä

Rikosseuraamuslaitos isännöi kesäkuussa Helsingissä kansainvälisen vankeinhoito- ja yhdyskuntaseuraamuskokouksen. Euroopan neuvoston 47 jäsenmaan ammattilaiset pohtivat teemaa "Yhteiset päämäärät ja arvot vankeinhoidossa ja yhdyskuntaseuraamustyössä". Kokouksen aiheita olivat mm. vankilan ja yhdyskuntaseuraamustyön roolit uusintarikollisuuden ehkäisemisessä, tarve vankilan ja yhdyskuntaseuraamustyön laadukkaalle arvioinnille sekä rikoksentekijöiden uudelleen integrointi yhdyskuntaan.

Vankeudella todettiin olevan suuri vaikutus rikoksentekijän elämään, mikä luo vaatimuksia myös vankilaympäristölle. Ympäristöä pitäisi kehittää niin, että se helpottaisi vankeusajan jälkeiseen elämään sopeutumista. Lisäksi korostettiin oikeanlaisen rangaistuksen löytämisen merkitystä. Sopivalla rangaistuksella pyritään vähentämään uusintarikollisuutta sekä parantamaan rikoksentekijöiden sopeutumista takaisin yhdyskuntaan. Yhteiskunnan antama tuki on tärkeä osa tätä prosessia.

Suurimmaksi huolenaiheeksi kokouksessa nousi ympäri Eurooppaa tapahtuva vankiloiden täyttyminen. Euroopan neuvoston ihmisoikeuspääosaston johtaja Philippe Boillat totesi loppupuheenvuorossaan vankiloiden täyttymisen johtavan pahimmillaan vankien epäinhimilliseen kohteluun. Hän painotti, ettei vankilaa tulisi käyttää kaikkivoipana lääkkeenä yhteiskunnallisten ongelmien hoitoon. Vankeusrangaistuksen tehokkuus tulisi kyseenalaistaa ja se pitäisi nähdä viimeisenä vaihtoehtona. Erilaiset vaihtoehdot kuten yhdyskuntapalvelus tai sähköinen valvonta ovat hänen mukaansa toimivia ratkaisuja, kuitenkin vankeus soveltuu erityisesti väkivaltaisten rikoksentekijöiden rangaistukseksi.

Loppupuheenvuorossaan Boillat tähdensi alan ammattilaisten keskinäisen keskustelun avoimuuden merkitystä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Myös muut osallistujat jakoivat ajatuksen avoimesta dialogista.

 
Julkaistu 26.9.2014
Sivun alkuun |