Selvitys ehdottaa seksin oston täyskieltoa

Suomen nykyinen lainsäädäntö on vaikeaselkoinen eikä se suojaa ihmiskaupan ja parituksen kohteita riittävästi. Tätä mieltä ovat Helsingin yliopiston professori Johanna Niemi ja oikeustieteen maisteri Jussi Aaltonen, jotka ovat arvioineet vuodesta 2006 voimassa olleen seksin ostokieltoa koskevan rikoslain säännöksen toimivuutta

– Selvitys vahvistaa sen tiedon, että nykyisin rikosoikeudellisen vastuun ulkopuolelle jää tapauksia, jotka tosiasiassa liittyvät paritukseen tai ihmiskauppaan. Lisäksi selvitys kertoo taas kerran sen, miten paljon hyväksikäyttöä prostituutiossa esiintyy, ministeri oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi julkistamistilaisuudessa.

– Mielestäni olisi perusteltua, että meillä otettaisiin käyttöön Ruotsin mallin mukainen seksin ostamisen kokonaan kieltävä lainsäädäntö.

Tutkijoiden mukaan nykylainsäädännön soveltamisessa on ongelmia. Seksikaupan kohteen hyväksikäyttöä koskevia esitutkintoja on käynnistetty suhteellisen vähän, vaikka paritustapauksissa voidaan havaita seksin ostajia. Syytteet seksin ostamiselta eivät menesty, kun viranomaisen pitäisi pystyä jälkikäteen näyttämään, että ostajan olisi pitänyt tietää ihmiskaupasta tai parituksesta. Syyte ei välttämättä menesty tuomioistuimessa, vaikka hyväksikäyttörikos olisi kohdistunut ihmiskaupan uhriin.

Järjestyslain osalta tutkijat pitävät ongelmallisena sitä, että seksin oston ja myynnin yleisellä paikalla kieltävää pykälää on sovellettu pääasiassa seksin myyjiin. Myös tutkijat esittävät selvityksen perusteella seksin ostamisen kieltämistä kokonaan. Vaihtoehtoisesti tutkijat esittävät nykyisen lain muuttamista siten, että seksin ostaminen parituksen tai ihmiskaupan kohteelta olisi kiellettyä, jos ostajalla olisi ollut aihetta epäillä ihmiskauppaa tai paritusta.

Julkaisu osoitteessa www.oikeusministerio.fi .

 
Julkaistu 27.9.2013