Timo Heikkonen

Jenginuorten rikoksentorjuntahanke hyvässä vauhdissa

Helsingissä alkoi vuoden vaihteessa uusi hanke, jossa pyritään tavoittamaan rikoksilla ja päihteillä oireilevia nuoria. Jenginuorihankkeessa keskitytään nuoriin, joilla saattaa olla tunne, etteivät asiat elämässä ole järjestyksessä tai ne ovat luisumassa ei-toivottuun suuntaan. Hanke pyrkii tavoittamaan myös nuorten perheitä ja ohjaamaan tarvittaessa palvelujen piiriin. Taustalla on poliisin, sosiaalityöntekijöiden ja järjestöjen huoli rikoksilla oireilevista nuorista.

Suhteellisen pieniä nuorisoryhmittymiä on lähinnä Kampin alueella, Itäkeskuksessa ja pääkaupunkiseudun kauppakeskuksissa. Ryhmät ovat monikulttuurisia ja joukossa on myös valtaväestöön kuuluvia nuoria. Yhteistä nuorille on pitkään jatkunut j ajo varhain alkanut syrjäytyminen.

Hankkeessa kehitetään etsivän työn mallia monikulttuuristen jenginuorten tavoittamiseksi ja sitouttamiseksi palveluihin. Jalkautuva työ ulottuu myös syrjäytyneiden nuorten perheisiin. Lisäksi koulutetaan sosiaali- ja nuorisotointa sekä järjestöjä jenginuorten kohtaamiseen ja palvelutarpeisiin.

Kevään ja kesän aikana hankkeessa rakennettiin yhteistyöverkostoja. Keskeisiä toimijoita yhteistyöverkostossa ovat romani- ja somalijärjestöt, useat muut nuorten palveluja tuottavat järjestöt sekä kuntien, seurakuntien ja valtion edustajat. Syksyn aikana hanke jalkautuu nuorten suosimiin paikkoihin mm. Snellun, sosiaaliviraston lähityön ja Aseman Lapset ry:n Walkers-talon ja Hububussin kanssa.

Hankkeessa toimii projektipäällikön ja projektityöntekijän lisäksi kolme kokemusasiantuntijaa. Asiantuntijat ovat eri kulttuurien nuorisoasiantuntijoita, ns. kadun "kulttuuritulkkeja". He saavat koulutusta ja heitä ohjataan lähityöhön.

Hanke on nelivuotinen ja sitä hallinnoi Kriminaalihuollon tukisäätiö. Rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Hankkeen taustaraportti "Suomensomalien ja romanien yhteiskuntaan sopeutumisen haasteita sekä katsaus pohjoismaiseen jengikulttuuriin" on luettavissa www.krits.fi/fin/hankkeet/jenginuorihanke/ . Hanketta voi seurata myös www.facebook.com/Jenginuorihanke .

Kirjoittaja toimii hankkeen projektipäällikkönä.

 
Julkaistu 27.9.2013