Valvontaa väkivaltarikoksen uusijoille

Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt mahdollisuuksia vähentää vakavaan väkivaltarikokseen syyllistyneiden vaaraa uusia tekonsa. Työryhmä ehdottaa, että tietyissä vankiryhmissä tehostettaisiin väkivaltarikoksen uusimisriskin arviointia sekä vapautumisen jälkeistä valvontaa. Ehdotus on parhaillaan lausuntokierroksella.

Vankeusajan jälkeinen valvonta olisi erityisen tarpeellista niille, jotka ovat toistuvasti syyllistyneet vakaviin väkivalta- ja seksuaalirikoksiin ja jotka on todettu riskin arvioinnissa erittäin vaarallisiksi. Tähän ryhmään kuuluvat vapautuvat vankilasta vasta suoritettuaan tuomitun rangaistusajan kokonaan. Nykyisin heillä ei ole lainkaan vankeusajan jälkeistä valvontaa.

Työryhmä ehdottaa uutta järjestelmää, jossa vaaralliseksi todettu rikoksenuusija joutuisi aina valvontaan määräaikaisen vankeusrangaistuksen jälkeen. Ehdonalaisen vapautumisen mahdollisuutta ei olisi. Valvonnan suunnittelussa käytettäisiin vankeusaikana tehtyä arviota väkivaltarikoksen uusimisriskistä. Ehdotettu valvonta kestäisi 2 vuotta. Valvontamääräyksiin voisivat kuulua päihteettömyys ja sitä tukeva, rikoksen uusimista ehkäisevä lääkitys, tiettyjen lääkeaineiden käyttökielto sekä liikkumisen sähköinen valvonta. -RK

 
Julkaistu 28.9.2012