Kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma käynnistyi

Valtioneuvosto hyväksyi kesäkuussa kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman. Ohjelmassa on toimenpiteitä nuorten turvallisuuden parantamiseksi, vakavan väkivallan ja työssä kohdatun väkivallan vähentämiseksi ja rikoksen uhrin palveluiden parantamiseksi. Tavoitteena on parantaa kansalaisten arjen turvallisuutta. Toimenpiteitä on yhteensä 64.

Rikoksentorjuntaneuvoston vastuulla on naapuritiimi- tai apujärjestelmän käyttöönoton edistäminen ja siihen liittyvän tukimateriaalin tekeminen. Lisäksi neuvosto on mukana uuteen teknologiaan perustuvien ja asukkaiden osallistumista edistävien toimintamallien, kuten turvallisuuskävelyiden ja Kerro kartalla -järjestelmien, käyttöönotossa sekä pilottihankkeessa, jossa selvitetään keinot lisätä alueellista ja paikallista turvallisuustietoa. Näillä toimenpiteillä tuetaan ihmisten osallisuutta oman asuinympäristön turvallisuuden parantamisessa.

Esimerkkejä muista toimista

Koulukiusaamiseen puuttumista tehostetaan edelleen. Lisäksi ryhdytään keräämään kattavasti tietoa kouluissa tapahtuvista väkivaltatilanteista.

Alle 18-vuotiaiden rikoskierre pyritään katkaisemaan heti ensimmäisen teon jälkeen Ankkuri-mallin avulla. Lisäksi parannetaan nuoren mahdollisuutta saada itselleen tukihenkilö tai mentori osana erityisen tuen toimia.

Nuorten uusintarikollisuutta vähennetään lisäämällä sovittelua ja tarjoamalla tietoa auttamispalveluista sovittelun yhteydessä.

Vakavan väkivallan torjumiseksi ohjelmassa esitetään, että uhka-arvion perusteella henkilöitä voidaan jatkossa ohjata terveydenhuollon palvelujen piiriin jonojen ohi. Lisäksi lisätään järjestöjen tuottamia matalan kynnyksen palveluja väkivaltaongelmista kärsiville henkilöille.

Kaikkien vankeusrangaistuksesta vapautuneiden palveluntarve esitetään arvioitavaksi ja heidän kotikunnilleen ilmoitetaan palvelun tarpeessa olevasta vapautuvasta vangista.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja seksuaalirikoksia ehkäistään kokoamalla nettiin helposti saataville tietoa häirinnästä. Lisäksi selvitetään lakimuutoksia, jotka mahdollistavat telekuuntelun lapsen seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi ja selvittämiseksi sekä televalvonnan ns. grooming-rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi. -RK

Ohjelma osoitteessa www.intermin.fi/sisainenturvallisuus

 
Julkaistu 28.9.2012