Regina Järg-Tärno

KiVa Koulu -päivillä kokemuksia ja tutkimusta

Toisille KiVa Koulu -päiville elokuussa Turkuun kokoontui noin 450 ohjelman käytännön toteuttajaa, tutkijaa ja muita koulukiusaamisteemasta kiinnostuneita. Seminaarissa korostui tällä kertaa ryhmädynamiikan lisäksi opettajan rooli ja vaikutus sekä rehtorin tuki kiusaamisen ehkäisyssä ja hankkeen menestymisessä koulussa.

Opetus- ja kulttuuriministeri Jukka Gustafsson ilmaisi huolen siitä, että heikosti menestyvät oppilaat kokevat, että opettaja on heistä vähemmän kiinnostunut kuin hyvin menestyvistä oppilaista. Eriytymiskehitys riskien takia tähän oppilaiden viestiin olisi syytä suhtautua vakavasti.

Professori Christina Salmivalli pohti netin ja sähköisten viestintävälineiden vaikutusta kiusaamiseen ja pitäisikö ilmiötä käsitellä jotenkin eri tavalla. Alustavien tutkimustulosten mukaan harvoja lapsia/nuoria kiusataan pelkästään tätä kautta. Usein online-kiusaamisen taustalla on myös perinteinen (ns. offline) kiusaaminen. Ennaltaehkäisevä työ perinteisen koulukiusaamisen parissa näyttää vaikuttavan ennaltaehkäisevästi myös nettikiusaamiseen.

Itävaltalainen tutkija Dagmar Strohmeier kertoi maahanmuuttajataustaisten nuorten koulunkäyntihaasteista ja kiusaamisesta. Kiusaamista voi ehkäistä kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten nuorten ystävyys, mutta se ei välttämättä synny itsestään. Ei riitä, että nuoret kootaan samaan ryhmään päiväkodissa tai luokkaan koulussa, vaan tasavertaisen aseman ja yhteisten tavoitteiden luomiseen tarvitaan aikuisen aktiivista tukea. Strohmeierin tutkimusten mukaan maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä ei sinänsä vaikuttanut luokan aggressiivisuuden tasoon.

Meidän KiVa koulu -sessioissa ohjelmaa laadukkaasti käyttävät koulut jakoivat kokemuksiaan omista hyvistä käytännöistään sekä kertoivat kiusaamisen vastaisen työn haasteista. Hanketta tuetaan jatkossa ns. resurssikoulujen avulla. Tarkoituksena on luoda vertaistukiverkosto auttamaan sekä neuvoin että konkreettisin toimenpitein lähikoulujen KiVa-toimintaa. Vuoden 2012 KiVa-kouluksi julistettiin 1000 euron palkinnon kera Haapalan koulu Laukaasta.

Lisätietoa www.kivakoulu.fi.

 
Julkaistu 28.9.2012