Vankimäärä vähenee tasaisesti

Rikosseuraamuslaitoksen tilastollinen vuosikirja 2010 on ilmestynyt. Uudenlaiseen julkaisuun on koottu aikasarjat kymmenen vuoden ajalta. Vankitilastojen lisäksi julkaisu kertoo myös yhdyskuntaseuraamuksista. Perustilastojen lisäksi siinä on vuosittain vaihtuva erityisteema, joka tällä kertaa on uusintarikollisuus.

Vapautumista seuranneiden kolmen vuoden aikana vangeista lähes puolet oli syyllistynyt vähintään yhteen rikokseen, mistä seurasi joko uusi ehdoton vankeusrangaistus tai yhdyskuntapalvelu. Yhdyskuntapalvelun suorittaneiden vastaava luku oli merkittävästi pienempi: heistä 14 % aloitti kolmen vuoden aikana uuden yhdyskuntapalvelun ja 17 % tuomittiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Suurin osa uusijoista uusii jo ensimmäisen seurantavuoden aikana vapautumisesta, jonka jälkeen uusiminen hidastuu. Keskeisimmät uusimista ennustavat tekijät ovat vangin rikoshistoria ja ikä: moninkertaisilla vangeilla riski syyllistyä uusiin rikoksiin on suuri, ja nuoret uusivat todennäköisemmin kuin vanhat.

Vuonna 2010 vankien päivittäinen keskimäärä oli 3291, mikä oli 15 % pienempi vuoteen 2005 verrattuna. Ulkomaalaisten vankien osuus kaikista vangeista on noussut 12 prosenttiin, ja heitä oli keskimäärin hiukan alle 400. Väkivaltarikosten osuus on noussut viiden vuoden seurantajaksolla tasaisesti. Vuonna 2010 vangeista yli 40 % suoritti tuomiotaan väkivaltarikoksesta. Naisvangeilla luku on vielä suurempi. Omaisuusrikosten määrä puolestaan on vähentynyt vuosien varrella.

Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.rikosseuraamus.fi . -RK

 
Julkaistu 23.9.2011