Väkivallan vähentämiseen löytyy keinoja

Rikoksentorjuntaneuvoston väkivaltajaosto järjesti kesäkuussa seminaarin väkivallan vähentämisen keinoista lähisuhteissa ja työpaikoilla. Seminaarissa esiteltiin mm. Englannissa kehitettyä moniammatillinen mallia, jolla on onnistuttu huomattavasti vähentämään lähisuhdeväkivallan uusiutumista. MARAK-hanketta pilotoidaan parhaillaan Suomessa kolmella paikkakunnalla: Lahdessa, Itä-Helsingissä ja Oulussa. Tavoitteena on tunnistaa ja tukea uhreja, joiden kohdalla väkivallan uusiutumisen riski on korkea. Hankkeen yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kokouksissa on käsitelty noin 40 tapausta. Miehen Linja puolestaan on kokeillut pääkaupunkiseudulla uutta ryhmätoimintaa lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan vähentämiseksi. Samasta kulttuurisesta ympäristöstä tuleville maahanmuuttajamiehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa, tarjotaan jo kotoutumisen alkuvaiheessa mahdollisuus pohtia kulttuurisensitiivisellä tavalla väkivallan käyttöä.

Työpaikoilla henkilöstöön kohdistunut asiakasväkivalta on lisääntynyt monilla aloilla ja ilmiöön on alettu suhtautua entistä vakavammin. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS:ssa) väkivalta- ja uhkatilanteita tulee vuosittain ilmi 1 400–1 600. Siellä on otettu käyttöön nollatoleranssi työpaikkaväkivaltaan, toimintaohjeita on päivitetty ja osastoilla aloitettu säännölliset kierrokset työturvallisuuden parantamiseksi. Tuloksia on saatu myös vaativissa työyhteisöissä. Suomen kaikkein väkivaltaisimpia psykoosipotilaita hoitavilla osastoilla Niuvanniemen sairaalassa onnistuttiin vähentämään potilaiden väkivaltaisuutta lisäämällä kommunikaatiota ja potilaiden osallistumista sekä karsimalla pakkokeinojen käyttöä. Samalla hoitajien potilasväkivallasta johtuvat sairaslomapäivät vähenivät.

Väkivallan teemasivusto

Rikoksentorjuntaneuvosto on koonnut tietoa parhaista käytännöistä väkivallan vähentämisestä uudelle sivustolle www.vakivalta.rikoksentorjunta.fi. Teemasivusto sisältää tietoa, jota voidaan hyödyntää väkivallan vähentämiseksi hankesuunnittelussa ja paikallisen turvallisuussuunnittelun tukena. -RK

 
Julkaistu 23.9.2011