Sivareita koulutetaan väkivallan ennaltaehkäisyyn

Valtakunnallisena Siviilipalveluskeskuksena toimiva Lapinjärven koulutuskeskus on käynnistänyt uuden koulutuskokonaisuuden nimeltään Väkivallan ennaltaehkäisy. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa siviilipalvelusvelvollisia ennaltaehkäisemään väkivaltaista käytöstä, edistämään omaa ja toisten henkistä hyvinvointia ja kohtaamaan sekä väkivaltaa tehneitä että väkivallan uhriksi joutuneita.

Suuntautumisvaihtoehto painottuu erityisesti lapsi- ja nuorisoväkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Elokuussa alkaneessa koulutusjaksossa keskitytään koulukiusaamiseen ja sen ennaltaehkäisyyn ja annetaan velvollisille valmiuksia toimia peruskouluissa ja nuorisotaloissa ennaltaehkäisemässä väkivaltaa, koulukiusaamista ja rasismia. Jakson aikana siviilipalvelusvelvolliset perehtyvät mm. parkkitoimintaan, vertaissovitteluun, KiVa Koulu- ja Lions Quest -ohjelmiin sekä rauhankasvatukseen. Koulutusjakso kestää 28 vuorokautta.

Tavoitteena on, että siviilipalvelusvelvolliset pääsisivät työpalveluun, jossa he voisivat tukea opettajia ja nuoriso-ohjaajia kiusaamiskysymysten ratkomisessa. -RK

 
Julkaistu 23.9.2011