Lasten kokemaa seksuaalista häirintää netissä kyselty

Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa Lapset ry toteuttivat kesäkuussa 2011 kyselyn, jolla kerättiin tietoa lasten ja nuorten internetissä kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä. Selvitys toteutettiin sähköisesti neljän nuorten keskuudessa suositun verkkoyhteisön kautta. Kyselyyn vastasi yhteensä yli 4 200 lasta ja nuorta, joista reilu puolet oli alle 16-vuotiaita.

Joka kolmas alle 16-vuotias kertoi vastaanottaneensa itseään selkeästi vanhemmalta tai aikuiselta henkilöltä seksuaalisesti häiritseviä viestejä, kuvia tai videoita. Seksuaaliviritteisiä keskusteluja itseä selkeästi vanhemman tai aikuisen henkilön kanssa oli käynyt joka neljäs ikäryhmän vastaaja. Joka viides kertoi myös olleensa seksuaalisessa webkamerayhteydessä itseään selkeästi vanhemman tai aikuisen henkilön kanssa.

Tuntemattomalta henkilöltä seksiehdotuksia oli vastaanottanut kolmannes alle 16-vuotiaista. 8 prosenttia kertoi tavanneensa aikuisen seksiehdottelijan myöhemmin reaalimaailmassa ja 3 prosenttia kertoi harrastaneensa seksiä itseään selkeästi vanhemman tai aikuisen henkilön kanssa, jonka oli alun perin tavannut internetissä.

Rikoslain mukaan jo seksuaalissävytteinen keskustelu alle 16-vuotiaan kanssa täyttää seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tulee vain harvoin poliisin tietoon.

Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä -raportti löytyy mm. osoitteessa www.poliisi.fi/nettipoliisi. -RK

 
Julkaistu 23.9.2011