Aluehallintovirastoille keskeinen rooli turvallisuustyössä

Alueellisen turvallisuuden parantaminen edellyttää entistä määrätietoisempaa ja laaja-alaisempaa toimintaa syrjäytymisen ehkäisyssä sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Sisäasiainministeriön asettaman laaja-alaisen työryhmän ehdotus alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamalliksi valmistui elokuussa. Ehdotuksessa tuvallisuusyhteistyötä tarkastellaan arjen turvallisuuden, ennaltaehkäisevän toiminnan ja normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumisen näkökulmasta.

Keskeinen päämäärä on koota alueelliset viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämän edustajat tavoitteelliseen turvallisuusyhteistyöhön. Mallin tehtävänä on tukea ja edistää kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden toimintaa sisäisen turvallisuuden parantamisessa ja normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumisessa. Lisäksi tavoitteena on tukea kansallisten ja alueellisten turvallisuustavoitteiden toteuttamista yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelmien kanssa.

Työryhmä ehdottaa, että aluehallintovirastot koordinoivat toimialueellaan sisäisen turvallisuuden alueellista yhteistyötä ja häiriötilanteisiin varautumista laajassa yhteistyössä muiden alueviranomaisten, maakuntaliittojen, kuntien, alueen järjestöjen ja kylätoiminnan sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa. Alueellisena yhteistyöelimenä toimii alueen valmiustoimikunta sekä muut turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä edistävät työryhmät. -RK

 
Julkaistu 23.9.2011