Marko Forss

Virtuaalinen lähipoliisiryhmä löytänyt paikkansa

Kaksi vuotta sitten poliisi jalkautui näkyvästi sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media samoin kuin poliisin toiminta on kehittynyt tänä aikana.

Syyskuussa 2010 tuli kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun poliisi jalkautui näkyvästi sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media samoin kuin poliisin toiminta on kehittynyt tuona aikana. Tämän vuoden alusta saimme oman ryhmän statuksen: virtuaalinen lähipoliisiryhmä. Kolmihenkinen virtuaalinen lähipoliisiryhmä toimii pääsääntöisesti IRC-Galleriassa, Facebookissa ja Messengerissä. Ryhmä toimii valtakunnallisesti mutta pyrkii painottamaan Helsingin aluetta.

Ryhmä aloitti toimenpiteisiin johtaneiden suoritteiden tilastoinnin marraskuussa 2009. Tilastointiin lasketaan pääsääntöisesti ne toimenpiteet, jotka eivät ratkea vain vastaamalla kysymykseen – eli pelkkää opastamista ja neuvomista ei kirjata. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi huomautukset, lastensuojeluilmoitukset, tiedon eteenpäin lähettäminen ja rikosilmoituksen tekeminen. Poliisiprofiili voi esimerkiksi antaa netin kautta huomautuksen henkilölle akuutissa nettikiusaamistapauksessa. Rikosilmoituksia ryhmä kirjaa vain vakavimmissa tapauksissa, jotka yleensä ovat seksuaalirikoksia.

Seksuaalirikokset korostuneet

Puolen vuoden aikana virtuaalinen lähipoliisiryhmä suoritti 122 tilastoitua toimenpidettä. Yli puolet ilmoituksista tuli IRC-Gallerian kautta ja viidesosa sähköpostilla. Sekä Facebookin, puhelimen että Messengerin osuudet olivat alle kymmenen prosenttia. Etenkin seksuaalirikokset nousivat esille suoritteissa, joista neljäsosa koski jonkinlaista seksuaalirikosta. Puolen vuoden aikana palvelujen kautta tulleiden ilmoitusten perusteella kirjattiin seitsemän rikosilmoitusta seksuaalirikoksesta; rikosnimikkeet vaihtelivat sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä raiskaukseen. Yleisin nimike oli lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Ryhmälle tulevat ilmoitukset ovat tapahtuneet eri puolilla Suomea, joten jo senkin takia tutkinta suoritetaan paikkakunnan poliisissa. Virtuaalinen lähipoliisiryhmä tutkii vain oman alueensa koulukiusaamisrikokset, joskin muutamia poikkeuksia on tehty. Ryhmä pyrkii myös antamaan paikallispoliisille hyvät edellytykset tutkinnan suorittamiseen tekemällä nettiin liittyvän pohjatyön ja asianomistajan alustavan puhutuksen mahdollisimman kattavasti.

Tilastoitujen suoritteiden lisäksi ryhmä vastaa satoihin kysymyksiin kuukausittain eri palveluissa ja jalkautuu kerran kuukaudessa Helsingin keskustan alueelle tekemään nuoriin kohdistuvaa päihdevalvontaa. Sidosryhmäyhteistyö, kuten erilaiset seminaarit, vie aikaa ja ryhmä käy silloin tällöin luennoimassa nettikiusaamisesta alueensa kouluissa. Ryhmän "tietopankkina" toimii kotisivu www.poliisi.fi/irc-galleria , johon on koottu paljon tarpeellista tietoa perheen vanhemmille ja nuoremmille.

Näkyvä poliisityö sosiaalisessa mediassa

Tällä hetkellä poliisiorganisaatiossa on käynnissä sosiaalisen median työryhmä. Ryhmän työnä on ideoida jatkon strategiat sosiaalisen median näkyvälle poliisityölle. Tarkoituksena on pitää poliisin työ yhtenäisenä ja tehokkaana, vaikka käytössä olisi useita eri netin palveluja. Pyrkimyksenä on lisätä näkyvää työtä tekevien nettipoliisien määrää eri puolilla Suomea, jolloin mukaan saadaan enemmän paikallista näkökulmaa. Työryhmällä on aikaa esitellä jatkosuunnitelmat tämän vuoden loppuun asti, jonka jälkeen voimme ehkä odotella lisää poliiseja nettiin.

Kirjoittaja on ylikonstaapeli Helsingin poliisilaitoksen virtuaalisessa lähipoliisiryhmässä.

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010