Vinkkejä nettiturvallisuuteen

www.tietoturvaopas.fi

Viestintäviraston ylläpitämiltä sivuilta löytyy vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla internetin käyttö on mahdollisimman turvallista ja helppoa. Sivuilla käsitellään mm. haittaohjelmia ja haitoilta suojautumista, tietomurtoja ja -varkauksia, sähköpostin käyttöä, roskapostia, huijauksia, mobiilihaittaohjelmia ja tietojen häviämistä. Tiiviiseen Fiksun verkkoasioinnin muistilistaan on kirjattu keskeiset turvallisuusasiat. Sivut on suunnattu kuluttajille.

www.tietoturvakoulu.fi

Edellisen vinkin rinnakkaissivuille on koottu erilaisia oppilaille, opettajille ja vanhemmille tarkoitettuja materiaaleja ja tietoutta netin käytöstä. Sivuilta löytyy mm. nuorten Netiketti eli nuorten oikeudet netissä. Oikeudet on laadittu yhteistyössä verkko-operaattoreiden, palveluntarjoajien, järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

www.cert.fi

CERT-FI on Viestintävirastossa toimiva kansallinen tietoturvaviranomainen, jonka tehtävänä on tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu sekä tietoturvauhkista tiedottaminen. Sen laatimat varoitukset, haavoittuvuustiedotteet, ohjeet ja muut tiedotteet ovat luettavissa näillä sivuilla.

www.kuluttajavirasto.fi/huijaukset

Kuluttajaviraston teemasivuilla annetaan neuvoja huijausten tunnistamiseen. Sivuilla käydään läpi huijausten tunnusmerkit, tili- ja luottokortti- ja henkilötietojen kalastelu, verkkokauppahuijaukset, valelaskut, sijoitus- ja pyramidihuijaukset, tekaistut avunpyynnöt, yllättävät lotto- ja arpajaisvoitot, ihmetuotteet, lomaosakkeiden jälleenmyynti- sekä lomaklubihuijaukset sekä haittaohjelmat ja tietomurrot. Sivuilla myös pyydetään ihmisiä lähettämään tietoa omista huijauskokemuksistaan, sillä mitä enemmän ja nopeammin viranomaiset saavat tietoa erilaisista huijaustavoista, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on myös puuttua niihin. Lisäksi neuvotaan, mihin viranomaisiin voi missäkin tapauksessa ottaa yhteyttä.

www.poliisi.fi/krp - rikostorjunta

Myös keskusrikospoliisi on koonnut sivuilleen tietoja nettihuijauksista. Teemat ovat jokseenkin samat kuin Kuluttajaviraston sivuilla mutta lisäksi käsitellään mm. petollisia nettirakkaita. Rikostorjuntaosiossa saa tietoa myös mm. tietotekniikkarikoksista ja lapsipornografiasivuille pääsyn estämisestä.

www.tietosuoja.fi - oppaat

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilla on saatavilla esitteitä niin henkilötietoja käsittelevän palvelun tuottajalle kuin tavalliselle käyttäjälle. Lyhyitä oppaita löytyy mm. identiteettivarkauksista, yleensä internetin käytöstä, blogeista, hakupalveluista, internetin keskustelupalstoista, koti-wlanin suojaamisesta, mobiiliviruksista, tietokoneen kaappauksista, tietosuojan ja tietoturvan tarkastamisesta sekä tietoverkon yhteisöpalvelujen yksityisyydestä.

www.pankkiturvallisuus.fi

Sivuilla opastetaan turvalliseen pankkiasiointiin, maksamiseen ja maksuvälineiden käyttöön. Lisäksi kerrotaan, miten voi välttyä kortti- ja verkkopankkihuijauksilta. Sivuilta kuluttaja saa neuvoja mm. turvalliseen asiointiin verkkopankissa ja verkkokaupoissa, tunnusluvun suojaamiseen ja ilmoituksen tekoon korttien sulkupalveluun. Ammattilaiselle-osiossa tarjotaan pankkiturvallisuustietoa finanssialan ammattilaisille, liiketoiminnan harjoittajille ja pankkiturvallisuudesta tietoa etsiville asiantuntijoille. Lisäksi sivuilla on aiheeseen liittyviä tiedotteita. Palvelusta vastaa Finanssialan Keskusliitto.

www.mediakasvatus.fi

Mediakasvatusseuran ylläpitämälle sivustolle on koottu monenlaista ajankohtaista tietoa aiheesta ja materiaalia vanhemmille ja ammattilaisille. Sivuilta löytyy myös tutkimuspankki, jossa on saatavilla sähköisessä muodossa mediakasvatusta ja uutta mediaa käsitteleviä tutkimuksia. Toimija- ja kouluttajapankista voi hakea toimialan ja alueen mukaan sopivia yhteistyökumppaneita ja kouluttajia esimerkiksi vanhempainiltaan tai ammattilaisten koulutuksiin.

www.mll.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitolla on monta internetin käyttöä käsittelevää kokonaisuutta. Vanhempainnetin Lapset ja Media -osiossa kerrotaan esimerkiksi pelisäännöistä median käytössä, median vaikutuksista ja suosituista nettipalveluista. Nuortennetin Minä ja media -osiossa kerrotaan mm. oikeuksista verkossa ja nettikiusaamisesta. Mediakasvatussivuilla on tietoa eri projekteista ja saatavilla monenlaisia aineistoja.

www.pelastakaalapset.fi

Järjestön toimintaa koskevilla sivuilla on oma osionsa nettiturvallisuustyöstä. Tietoa ja aineistoa tarjotaan lapsille ja nuorille, kasvattajille sekä ammattilaisille. Pelastakaa Lapset on ylläpitänyt vuodesta 2002 lähtien Nettivihjettä, johon internetin käyttäjät voivat ilmoittaa verkossa kohtaamastaan laittomasta aineistosta.

www.saferinternet.org

EU:n nuorten internet- ja mobiiliturvallisuuden ohjelman sivuilta on saatavilla lapsille, vanhemmille ja opettajille tarkoitettuja tietopaketteja aiheesta. Lisäksi sivuilla on saatavilla raportteja mm. tilanteesta eri maissa sekä tietoa eri maiden hyvistä käytännöistä. Sivut ovat englanninkieliset.

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010