Työväkivalta kasautuu tiettyihin ammatteihin

Työväkivallan riskiammattien kolmen kärkeen kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitotyö, sosiaalialan hoitotyö sekä vartiointi- ja suojelutyö. Väkivalta kohdistuu yleensä naisiin. Tiedot käyvät ilmi Työturvallisuuskeskuksen julkistamasta Työväkivallan riskiammatit -tutkimusraportista.

Työssään väkivallan tai uhkailun kohteeksi oli tutkimusaineistossa joutunut noin neljä prosenttia työllisistä, noin 100 000 henkilöä vuonna 2007. Työväkivallan kokemukset olivat hieman vähentyneet vuodesta 1999, jolloin työväkivaltaa kokeneita oli viisi prosenttia työllisistä. Naisten ja miesten väliset erot ovat edelleen selkeät: naiset (5,6 %) kokevat kaksi kertaa enemmän väkivaltaa kuin miehet (2,5 %). Väkivaltaa esiintyy yleensä naisvaltaisilla aloilla, kuten sairaanhoidossa, sosiaalialalla ja vähittäiskaupassa.

Työväkivallan ehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että työntekijöille on annettu ennakkoon riittävä valmius kohdata uhka- ja väkivaltatilanteita työssään. Työpaikalla, jossa on todettu olevan väkivaltavaaraa tai aiemmin yhteenkin työntekijään on kohdistunut väkivallan vaaratilanne – sanallinen tai eleellinen uhkailu – tulee ehkäistä ja ennakoida vastaavia tapauksia mm. ottamalla käyttöön tarpeellisia toimintatapoja. Raportin tietoja voidaan käyttää hyväksi niin työväkivallan ennakointiin tähtäävässä koulutuksessa kuin työväkivallan käytännön ehkäisytyössäkin.

Tutkimusraportin perustana on Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen yhteydessä vuonna 2007 keräämä haastatteluaineisto. Tutkimusraportti on tehty oikeusministeriön, Tilastokeskuksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä. -RK

Minna Piispa & Laura Hulkko: Työväkivallan riskiammatit. Työturvallisuuskeskuksen raporttisarja 1/2010. www.ttk.fi - julkaisut.

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010