Saija Sambou, Erika Uotila & Saara Ruokonen

Riko Hiljaisuus!

Gambiassa väkivallan vähentäminen lähtee tietoisuuden lisäämisestä ja hiljaisuuden kulttuurin murtamisesta

Väkivallan ehkäisemisen mahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä tiedottaminen on tärkeää. Suomalaista väkivallan ehkäisyn osaamista otetaan vastaan mielellään myös Euroopan rajojen ulkopuolella. Ulkoasiainministeriö onkin myöntänyt rahoitusta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen Gambiassa Länsi-Afrikassa. Hanketta hallinnoi Suomen kehitysyhteistyöliitto ry (FINDECO). Suomalaiset kumppanit toimivat työnsä puolesta eri areenoilla väkivallan vähentämiseksi, mutta tässä hankkeessa he toimivat vapaaehtoisina asiantuntijoina.

"Network on Gender Based Violence in the Gambia" -hankkeen tarkoituksena on antaa resurssit ja vastuu paikallisille toimijoille. Hankerahoitus tarjoaa kuitenkin myös suomalaisille arvokkaan mahdollisuuden oppia – elämmehän globaalissa maailmassa. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeiden yhtenä tarkoituksena onkin lisätä tietoa molempiin suuntiin.

Hankekoordinaattori Haddy Mboge Barrow totesi hankkeen aloitusseminaarissa kesäkuussa 2010, että huolimatta elintasoeroista Gambialla ja Suomella on paljon yhteisiä huolenaiheita. Tietoisuuden lisääminen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja tuomittavuudesta on keskeistä molemmissa maissa. On havaittu myös se, että muutokseen tarvitaan molempia sukupuolia. Gambiassa ongelmia syventää patriarkaalinen yhteiskunta, jossa stereotyyppiset ajattelumallit, yhteiskunnan rakenteet, käytännöt ja uskomukset ylläpitävät naisten alistettua asemaa. Tämän seurauksena naisten koulunkäynti jää usein kesken, heillä on huonompi lukutaito ja he osallistuvat yhteiskunnallisten asioiden hoitoon miehiä vähemmän. Tilanteeseen on nyt herätty Gambiassa ja useita hankkeita käynnistetty naisten voimauttamiseksi. Väkivallan vähentämiseksi on myös tärkeää tunnistaa riskiryhmiä, kehittää työkäytäntöjä ja arvioida toiminnan vaikutuksia. Mm. näihin kysymyksiin gambialaiset kumppanit ovat pyytäneet yhteistyöapua ja koulutusta. Seuraava yhteinen seminaari järjestetään Gambiassa tammikuussa 2011.

Muutokset ovat hitaita. Gambiassa ei ole tällä hetkellä kokonaisvaltaisia väkivallan vähentämisohjelmia. Väkivalta kuitenkin aiheuttaa yhteiskunnalle valtavasti kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä jonka mittaaminen rahassa on mahdotonta. Siksi on sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla tarpeen, että rikoksia ehkäistään ja väkivaltaa vähennetään. Hanke tähtää kansalaisten ja päättäjien tietoisuuden lisäämiseen väkivallan käytön vääryydestä. Hiljaisuuden rikkominen ja asioista julkisesti puhuminen on keskeistä, sillä vain sitä kautta voidaan alentaa kynnystä puuttua väkivaltaan. Tunnistaminen, tunnustaminen ja toiminta todettiin myös Suomen kansallisen väkivallan vähentämisen ohjelman pilottihankkeessa avainelementeiksi väkivallan vähentämiseksi.

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010