Satu Kanninen & Heli Markkula

Rasisminvastaisuus verkkonuorisotyössä

NoRa – No Racism on rasisminvastaista työtä kehittävä verkkonuorisotyön hanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoa nettirasismista, sen tunnistamisesta sekä siihen puuttumisesta. Hankkeen toteuttaa Pelastakaa Lapset ry yhdessä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa ja se on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

NoRa-hankkeessa toimimme valtakunnallisesti kouluttamalla, keskustelemalla chateissa sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja kilpailuja lapsille ja nuorille rasisminvastaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta, poistaa ennakkoluuloja ja avata avointa keskustelua. Hanke myös kehittää ja toteuttaa verkkoon erilaisia tuen ja neuvonnan malleja rasismia kokeneille nuorille.

NoRa-hanke haluaa sitouttaa verkossa toimivat nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä nuorisotyötä opiskelevat rasisminvastaiseen työotteeseen. Tämän sisällyttäminen osaksi nuorisotoiminnan käytäntöä vaatii koulutusta ja osaamisen kehittämistä. Koulutus onkin osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, sillä valtakunnallisesti lähtökohdat nettirasismin tunnistamiseksi ja sen vastustamiseksi ovat erilaisia. Kokemuksemme mukaan arkipäivän rasismiin puuttumista pidetään usein turhana tai jopa rasistiseen toimintaan yllyttävänä, toisaalta taas nuorten kanssa toimijat kokevat riittämättömyyttä, kun keskustellaan monikulttuurisuudesta tai rasismista. Lisäksi tuetaan nuorten kanssa toimijoita heidän omien asenteidensa tunnistamisessa ja purkamisessa.

Kolmivuotiseksi suunnitellun hankkeen tarkoitus on juurruttaa rasisminvastaisuus osaksi Suomessa tehtävää verkkonuorisotyötä sekä kehittää verkkoon rasismia ja syrjintää kokeneiden nuorten tukimuotoja nuorten tarpeita vastaaviksi. Toivomme, että pystymme luomaan edellytykset erityisesti rasismia ja syrjintää kokeneiden nuorten tuki- ja neuvontamuotojen vakiinnuttamiseksi pysyväksi osaksi Pelastakaa Lapset ry:n toimintamuotoja sekä mallinnettavaksi muiden toimijoiden käyttöön.

Nuorten suosimissa yhteisöpalveluissa rasismi yleistä

NoRa – No Racism -hanke käynnistettiin vastaamaan haasteisiin, joita oli kohdattu Pelastakaa Lasten Manteli-chateissa. Chateissa esiintyi rasistisia kommentteja ja vitsinheittoja sekä rasistista häirintää. Olemme toimineet vuodesta 2009 lähtien nuorten suosimissa verkon yhteisöpalveluissa kuten IRC-Galleriassa, Habbo Hotellissa, Facebookissa ja Netari-tv:ssä, jotta rasisminvastaisuudesta tulisi luonnollinen ja pysyvä osa verkkonuorisotyötä. Järjestämme rasisminvastaisia teemailtoja, joissa keskustellaan nuorten kanssa avoimesti mm. lasten ja nuorten oikeuksista, rasismista, syrjinnästä, maahanmuuttopolitiikasta ja erilaisuudesta. Meillä on hyviä kokemuksia siitä, miten chateissa voi saada nuorten kanssa keskustelua aikaan rasismista ja sen vastustamisesta.

Nuorten suosimissa verkon yhteisöpalveluissa rasismi on jokapäiväistä ja sitä ylläpidetään monin eri tavoin. Ilmenemismuotoja ovat mm. rasistiset kuvat, symbolit, yhteisöt, blogit, nimimerkit, statuspäivitykset, nimittelyt, vitsit ja toisten kuvien kommentoiminen solvaavasti. Tällainen rasistinen kiusaaminen on verkossa usein kaikkien nähtävillä, ja se pysyy siellä. Näissä tapauksissa kannustamme ja neuvomme nuoria ottamaan yhteyttä palvelun ylläpitäjään ja tarvittaessa poliisiin tai vähemmistövaltuutettuun. Usein nuoret ovat myös itse valppaita ja ilmiantavat esimerkiksi solvaavat kommentit ylläpidolle. Tietysti nuorten keskuudessa on myös vasta-ääntä rasismille, kuten rasisminvastaisia ryhmiä.

Rasisminvastaiset teemaillat kiinnostavat nuoria. Chateissa nuoret kysyvät meiltä paljon myös Suomen maahanmuuttopolitiikan yksityiskohdista ja ajankohtaisista asioista. Nuoria kiinnostavat mm. sosiaalietuudet ja maahanmuuttajien määrät, syyt maahanmuuttoon sekä islamin uskonto. Keskustelun synnyttäminen ja käynnissä oleviin keskusteluihin osallistuminen on tärkeää, jotta nuoret itse tulisivat tietoiseksi ja kriittiseksi vallitsevaa maahanmuuttokeskustelua kohtaan. Rasisminvastaisessa verkkonuorisotyöhankkeessa korostamme avoimen keskustelun tärkeyttä rasismista ja etnisestä syrjinnästä. Hankkeessamme nuorten kanssa dialogia käydään etenkin chateissa, joissa mukana on myös koulutettuja aikuisia.

Kokemuksemme on, että verkkotyö on hyvä väline rasisminvastaisessa vaikuttamistyössä ja tiedon lisäämisessä. Se mahdollistaa myös rasismia kohdanneiden verkostoitumisen ja vertaistuen saamisen, sillä verkon keskusteluryhmissä herkistä ongelmista saatetaan kertoa rohkeammin kuin kasvokkaisessa kohtaamisessa.

Kirjoittajat ovat projektisuunnittelijoita NoRa – No Racism hankkeessa.

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010