Raiskaussäännöksiä tarkistetaan

Oikeusministeriön selvitysmies Jan Törnqvist ehdottaa, että raiskauksesta tuomittaisiin myös se, joka on sukupuoliyhteydessä sellaisen puolustuskyvyttömän henkilön kanssa, jonka puolustuskyvyttömyyttä tekijä ei ole aiheuttanut. Nykyisin tekijä tuomitaan raiskauksesta vain, jos hän itse on aiheuttanut puolustuskyvyttömyyden. Tekijä on voinut antaa uhrille esimerkiksi unilääkettä, alkoholia tai muuta huumaavaa ainetta. Lisäksi seksuaalisen teon tekeminen puolustuskyvyttömälle henkilölle rangaistaisiin pakottamisena seksuaaliseen tekoon riippumatta siitä, mikä on tekijän osuus puolustuskyvyttömyyden syntyyn. Myöskään sillä, onko puolustuskyvyttömyys tilapäistä tai pysyvää, ei olisi merkitystä.

Puolustuskyvytöntä henkilöä koskevien raiskaussäännöksien muuttamista koskeva ehdotus on kesän aikana ollut lausuntokierroksella. Ehdotus on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla tähdätään naisiin ja lapsiin kohdistuvan seksuaalisen ja muun väkivallan vähentämiseen. -RK

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010