Regina Järg-Tärno

Pohjoismaiden rikoksentorjuntaneuvostot koolla Kuopiossa

Pohjoismaisten rikoksentorjuntaneuvostojen sihteeristöt kokoontuivat vuosikokoukseensa toukokuussa Kuopioon. Pääteemana oli paikallinen rikoksentorjunta. Kokouksessa käsiteltiin myös ajankohtaisia kriminaalipoliittisia aiheita kuten pohjoismaisia turvallisuuskyselyjä, naapurivalvontaa, lähestymiskieltoa, uusintarikollisuutta, graffiteja ja vapaata liikkuvuutta.

Naapuriapu

Naapuriapua kehitetään paikallistasolla eri tavoin. Tanskassa on Ruotsin esimerkin mukaan pohdittu paikallisille toimijoille tarkoitettujen vuosittaisten seminaarien järjestämistä. Yhteistyön edistämiseksi on myös jalkauduttu kentälle kartoittamaan tilannetta. Tähän on kytketty myös naapurivalvontatoiminnan räätälöiminen uuteen asuun – entistä laajemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Mallia on tarkoitus testata esimerkiksi Tanskan ja Saksan rajanylitysalueella rekkojen odotusparkkialueella, jossa rikollisuusongelmat ovat koskettaneet sekä rekankuljettajia että paikallisväestöä. Ruotsissakin mallia ollaan viemässä perinteisestä omakotialueiden yhteistyömuodosta kerrostaloalueille ja lisäksi pohditaan yhteistyötä turvallisuuskävelytoiminnan kanssa. Norjassa naapurivalvonta on suuren haasteen edessä: toimintamalli on ollut suosittu ja menestynyt hyvin, mutta kun kansallisen koordinaatiotahon rahoitus loppuu, toiminta voi kaatua. Norjan rikoksentorjuntaneuvosto on huolestunut tilanteesta ja asiaan yritetään löytää jonkinlainen ratkaisu.

Naapuriyhteistyölle on tarvetta, sillä melkein kaikissa Pohjoismaissa omaisuusrikollisuus ja koteihin tehdyt murrot ja murtoyritykset ovat hieman lisääntyneet. Suomessa varsinainen naapurivalvontatoiminta on ollut muihin Pohjoismaihin verrattuna miltei olematonta. Paikallisia vartiointirenkaita löytyy mutta valtakunnallista koordinoivaa tahoa ei ole. Toimivan naapurivalvontatoiminnan tekijöinä on pidetty mm. poliisin tukea, koordinoivaa kansallista elintä ja innokasta vetäjää. On syytä pohtia myös terminologian uusimista – sanan valvonta käyttöä on kyseenalaistettu ja tilalle ehdotettu naapuriapua tai naapuriyhteistyötä.

Järjestäytynyt ja rajat ylittävä rikollisuus

Jengirikollisuus ja vakava organisoitu rikollisuus ovat olleet huolenaiheena erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa viimeaikaisten ihmisten kuolemiin johtaneiden tapahtumien takia. Ennaltaehkäisevässä työssä keskitytään jatkossa entistä enemmän paikalliselle tasolle. Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto on julkaissut tänä vuonna oppaan paikallisesta työstä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemiseksi (Lokal organiserad brottslighet). Opas löytyy Brån (www.bra.se ) Lokalt arbete-sivujen kautta.

EU:n ja Schengen-alueen laajenemisen jälkeen kaikissa Pohjoismaissa on noussut uusia rikollisuuden ehkäisyn haasteita ja turvallisuusuhkia liittyen mm. ihmiskauppaan, laittomaan elinkeinon harjoittamiseen ja ulkomaalaiseen työvoimaan. Kasvavana ongelmana on huomattu myös sellaista ilmiötä, että Itä-Euroopasta peräisin olevat rikollisryhmät tulevat suunnitellusti jollekin alueelle tekemään rikoksia ja poistuvat nopeasti anastetun tavaran kanssa lähtömaahan, jossa tavarat muutetaan rahaksi.

Ihmiskauppaongelma ei liity pelkästään seksiturismiin vaan myös laillisen työvoiman maahantuontiin ja hyväksikäyttöön vastoin esim. työlainsäädäntöä ja sopimuksia. Ongelma on samankaltainen kaikissa Pohjoismaissa.

Romani- ja kerjäläiskysymyksestä oltiin kokouksessa sitä mieltä, että Pohjoismaiden tulisi yhdessä miettiä ja tarjota apua ja asiantuntemusta romanien syrjinnän vähentämiseksi ja elinolojen parantamiseksi ennen kaikkea lähtömaissa. Kriittisesti suhtauduttiin romanien lähettämiseen takaisin lähtömaahan ja kerjäämisen kriminalisoimisideoihin, koska ajatus on lähtökohtaisesti syrjivä. Toistaiseksi Pohjoismaissa ei ole todisteita siitä, että romanien kohdalla kysymys olisi ihmiskaupasta tai organisoidusta kerjäämistoiminnasta.

Verkkosivuja uusittu

Melkein kaikissa Pohjoismaissa julkinen ilme on kokenut kasvojenkohotuksen, sillä Norjan, Tanskan ja Suomen rikoksentorjuntaneuvostojen nettisivut ovat saaneet uuden ulkoasun. Ruotsikin on laajentamassa ja kehittämässä paikalliselle tasolle tarkoitettuja sivujaan, joita käytetään hyvin paljon. Sieltä löytyy mm. paikallisen rikoksentorjuntatyön työkaluja, oppaita, projektikuvauksia ja tietoa tulevista tapahtumista.

Kokouksen aikana tutustuttiin myös tutkimustoiminnastaan kansainvälisesti tunnettuun oikeuspsykiatriseen Niuvanniemen sairaalaan ja Kuopion uusiin ja vanhoin kaupunkiosiin, joiden suunnittelussa on kiinnitetty paljon huomiota turvallisen ja viihtyisän kaupunkikeskustan ja asuinalueiden rakentamiseen.

Seuraavan kokouksen järjestää ensi vuonna todennäköisesti Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto.

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010