Painetun lehden 3/2010 sisällysluettelo

27.9.2010

Pääkirjoitus: VERKKORIKOLLISUUDEN VAARAT s.3
Juha Kääriäinen

INNOVAATIOITA TARVITAAN LÄPI LINJAN s. 4
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana on uusi valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen. Hän näkee innovaatioille tilaa syyttäjätoiminnassa, vaikka kyse onkin oikeusvaltion perinteisestä ytimestä. Erityisesti hän toivoo ideoita syyttäjälaitoksen työprosessien järkeistämiseen ja enemmän vaihtoehtoja rikosprosessiin.

VASTAAKO RIKOSLAKI VAIN LANKAPUHELIMEEN? s. 7
Sakari Melander
Kysymys häiritsevien tekstiviestien rangaistavuudesta on erinomainen esimerkki rikoslainsäädännön ongelmallisesta suhteesta tekniikan kehitykseen.

AMMATTIMAINEN RIKOLLISUUS TIETOVERKOSSA s. 10
Sari Kajantie
Tietoverkossa toimivan ammattimaisen rikollisuuden tavoitteena ei ole hurvitella sivullisten koneilla hakkeroinnin riemusta. Kyse on rikollisesta liiketoiminnasta. Tavoitteena on taloudellinen hyöty mahdollisimman pienellä riskillä ja kevyellä kulurakenteella.

VIRTUAALIVARKAUDET TODELLISUUTTA s. 12
Marko Forss
Virtuaalisesta omaisuudesta on tullut kauppatavaraa, jota ostetaan oikealla rahalla. Käyvän valuutan myötä virtuaaliomaisuus kiinnostaa myös rikollisia.

VINKKEJÄ NETTITURVALLISUUTEEN s. 14

NETTIVINKKI UUSI VÄYLÄ LÄHESTYÄ POLIISIA s. 15
Riikka Kostiainen
Kansalaiset ovat lähettäneet poliisin maaliskuussa avattuun nettipalveluun yli 3000 havaintoa epäilyttävästä toiminnasta. Keskusrikospoliisi seuloo vinkit ja lähettää ne tarvittaessa arvioitavaksi paikallisiin poliisilaitoksiin.

NUORTEN RIKOSKÄYTTÄYTYMINEN JA UHRIKOKEMUKSET INTERNETISSÄ s. 16
Mikko Aaltonen & Venla Salmi
Nuorten rikoskäyttäytymistä ja uhriksi joutumista koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että samalla kun nuorten ajanvietto ja yhteydenpito on yhä enemmän siirtynyt internetiin myös nuorten rikoskäyttäytymisen ja uhrikokemusten kirjo on laajentunut tälle kentälle.

NUORET JA NUORISOTYÖ VERKOSSA s. 19
Tomi Kiilakoski
Internet on osa nuorten arkea: nuoret käyttävät nettiä keskimäärin kaksi tuntia päivässä. Sosiaalisen median myötä yhteisöllisyys saa uusia muotoja. Viime aikoina kasvokkainen ja virtuaalinen ovat myös nuorisotyössä lähenneet toisiaan.

RASISMINVASTAISUUS VERKKONUORISOTYÖSSÄ s. 22
Satu Kanninen & Heli Markkula
NoRa – No Racism on rasisminvastaista työtä kehittävä verkkonuorisotyön hanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoa nettirasismista, sen tunnistamisesta sekä siihen puuttumisesta. Hankkeen toteuttaa Pelastakaa Lapset ry yhdessä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa ja se on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

VIRTUAALINEN LÄHIPOLIISIRYHMÄ LÖYTÄNYT PAIKKANSA s. 23
Marko Forss
Kaksi vuotta sitten poliisi jalkautui näkyvästi sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media samoin kuin poliisin toiminta on kehittynyt tänä aikana.

NETTITURVALLISUUSTYÖSSÄ MENOSSA TOINEN AALTO s. 24
Riikka Kostiainen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) nuorisotyön päällikkö Juuso Peura näkee nettiturvallisuustyön kehittyneen valtavasti viime vuosina. Pientä huolta hän kuitenkin kantaa lasten eri-arvoisuudesta, sillä monen nuoren perustaidot verkossa ovat kuitenkin vielä melko kapeat.

NUORTEN NETTIKÄYTTÄYTYMISEN RISKEJÄ JA RATKAISUJA NIIHIN s. 26
Regina Järg-Tärno
Ruotsalaisen tutkijan Elza Dunkelsin mukaan nuorille tulisi antaa enemmän tilaa vaikuttaa nettiturvallisuusasioissa. Netin riskit ovat suhteellisia ja toimenpiteiden tulisi olla linjassa hyötyyn nähden. Teknisillä ratkaisuilla voidaan saada aikalisää, mutta ongelmia, jotka ovat inhimillisiä eivätkä teknisiä, ne eivät poista. Koulu on erinomainen kanava vaikuttaa.

IHMISKAUPPA TUNNISTETTAVA RIKOSPROSESSISSA PAREMMIN s. 29
Venla Roth
Kansallinen ihmiskaupparaportoija pitää epätodennäköisenä, että ihmiskauppa olisi maassamme niin marginaalinen ilmiö kuin mitä esitutkintojen ja tuomioistuinratkaisujen lukumäärä antaisi olettaa.

MONIA SYYTTÄJIÄ JA TUOMAREITA HÄIRITTY SUOMESSA JA RUOTSISSA s. 32
Kauko Aromaa
Tuomareihin ja syyttäjiin kohdistuvaa häirintää, uhkailua, väkivaltaa, lahjontaa ja vahingontekoja on selvitetty HEUNIn ja Ruotsin BRÅn tutkimuksessa.

Kriminologia: VANKILA-ASTE VAI LAITOSASTE? s. 34
Matti Laine

Rikoksentorjunta: ITSEMURHAT JA VÄKIVALTAKUOLEMAT VÄHENTYNEET KOLMANNEKSELLA s. 36
Jukka-Pekka Takala

AJASSA s. 38–43
Lainmuutoksilla kiinni lähisuhde- ja työpaikkaväkivaltaan
Työpaikkaväkivalta kasautuu tiettyihin ammatteihin
Linjauksia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi
Raiskaussännöksiä tarkistetaan
KiVa Koulu valtaa alaa
Pohjoismaiden rikoksentorjuntaneuvostot koolla Kuopiossa
Kouluterveyskyselyn mukaan kannabiskokeilut yleistyneet
Riko hiljaisuus – väkivallan vähentäminen Gambiassa
Vangeilla runsaasti sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä
Tutkimus nuorten ehdollisvalvonnasta
Elinkautisvangeille perusteeellinen riskiarviointi ennen vapauttamista
Kaupunkiturvallisuusseminaari lokakuussa

 
Julkaistu 1.10.2010