Linjauksia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelmassa 2010–2015 esitellään 66 konkreettista toimenpidettä ja linjaukset naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Ohjelman yleiset toimenpiteet, kuten esimerkiksi opiskelijoille tarkoitetut oppikurssit, kohdistuvat ryhmiin tai koko väestöön. Valikoidut toimenpiteet, kuten esimerkiksi puolustusvoimissa toteutettava asennekasvatus, suunnataan riskiryhmille. Ohjelmassa esiteltyjen toimien avulla autetaan sekä väkivallan uhreja että väkivallan tekijöitä.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi kesäkuussa poikkihallinnollisen ohjelman, joka toteutetaan vuosina 2010–2015.

Seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn panostettava

Seksuaalisen väkivallan kokemus on hyvin haavoittava ja uhri tarvitsee selviytyäkseen monenlaista tukea ja apua. Ohjelmalla pyritään parantamaan seksuaalisen väkivallan uhrien asemaa ja heille tarjottavaa kriisiapua ja tukea. Ohjelmassa ehdotetaan seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön arviointia, koulutetaan poliisia, syyttäjiä ja tuomareita sekä kehitetään seksuaalisen väkivallan uhrin akuuttia hoitoa terveydenhuollossa ja lisätään terveydenhuollon viranomaisten osaamista työmenetelmistä (kuten Raiskatun akuuttiapu -kansiosta). Uhrin aseman parantamisen kannalta on tärkeää myös säätää määräys oikeuslääketieteellisten näytteiden ottamisesta ja säilyttämisestä.

Väkivalta ei saa uusiutua

Ohjelman yhtenä tavoitteena on ehkäistä väkivallan uusiutumista. Keinoja ovat esimerkiksi väkivallan tekijän ohjaaminen avun piiriin lähestymiskiellon myöntämisen yhteydessä sekä paremman tuen tarjoaminen lähestymiskiellolla suojatulle. Väkivaltaan voidaan puuttua myös kehittämällä hoitomuotoja sekä väkivallan uhreille että tekijöille esimerkiksi päihdeohjelmien yhteydessä. Arvioimalla systemaattisesti uusiutumisen riski ja ryhtymällä tarvittaviin toimenpiteisiin uhan alla olevan auttamiseksi, voidaan puuttua vakavaan väkivaltaan. Ohjelman yhtenä tavoitteena on puuttua väkivaltaan ennakoivasti vaikuttamalla asenteisiin ja käyttäytymismalleihin. Tätä toteutetaan mm. kehittämällä materiaalia lapsille ja nuorille suunnatun turvallisuuskasvatuksen tueksi sekä jakamalla tietoa Suomen lainsäädännöstä, maahanmuuttajien oikeuksista ja velvollisuuksista yhteiskunnassa sekä palvelujärjestelmästä. -RK

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010