Lakimuutoksilla kiinni lähisuhde- ja työpaikkaväkivaltaan

Lievät pahoinpitelyt aiotaan siirtää virallisen syytteen alaisiksi silloin, kun ne kohdistuvat alaikäiseen tai tekijälle läheiseen henkilöön taikka henkilöön, joka suorittaa työtehtäviään. Uudistuksella halutaan parantaa näiden erityistä suojaa tarvitsevien uhrien asemaa ja osoittaa entistä selvemmin tekojen moitittavuus. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle kesäkuussa.

Nykyisin rankaiseminen lievästä pahoinpitelystä edellyttää, että uhri vaatii tekijälle rangaistusta. Kun nämä rikokset tulisivat virallisen syytteen alaisiksi, esitutkinnan käynnistäminen ja tekijän saattaminen vastuuseen eivät olisi enää riippuvaista uhrin tahdosta. Poliisille tulisi myös velvoite selvittää tapahtumainkulkua esimerkiksi kotihälytyksen yhteydessä nykyistä laajemmin.

Virallisen syytteen alaisiksi tulisivat avio- tai avopuolisoon kohdistuneet lievät pahoinpitelyt. Sama koskisi rekisteröidyn parisuhteen osapuolia. Suhde voi olla läheinen, vaikka seurustelukumppanit asuvat erillään tai ovat jo eronneet. Virallisen syytteen alaiseksi tulisivat myös vanhempiin, isovanhempiin ja sisaruksiin kohdistuneet lievät pahoinpitelyt. Esitys on sukupuolineutraali eli se koskee niin naisia kuin miehiä sekä rikoksen tekijöinä että uhreina.

Esityksen mukaan lievä pahoinpitely olisi aina virallisen syytteen alainen myös, jos se kohdistuu alle 18-vuotiaaseen. Uudistus koskisi siis myös nuorten keskinäisiä lieviä pahoinpitelyitä. Näissä tilanteissa sakko voitaisiin kuitenkin laissa jo olevien toimenpiteistä luopumissäännösten mukaan jättää harkinnan mukaan määräämättä. Alle 15-vuotiaaseen kohdistuva lievä pahoinpitely on jo nyt virallisen syytteen alainen. Sama koskee kaikkia huoltajien alle 18-vuotiaisiin kohdistamia tekoja.

Työntekijään kohdistuvan lievän pahoinpitelyn erityispiirre puolestaan on, ettei uhri yleensä pääse pakoon väkivaltatilanteesta. Esityksen mukaan virallisen syytteen alaiseksi tulisi lievä pahoinpitely, joka kohdistuu henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi joko työpaikalla tai esimerkiksi hoivatyötä asiakkaan kotona tehtäessä.

Lievää vakavammat pahoinpitelyt ovat jo nykyisin virallisen syytteen alaisia rikoksia. Samoin julkista valtaa käyttäviin virkamiehiin, esimerkiksi poliiseihin, kohdistuva väkivalta on jo nykyisin virallisen syytteen alainen rikos.

Tavoitteena on, että lakimuutokset tulisivat voimaan vuoden 2011 alussa. Valmistelussa arvioitiin, että lakiuudistus toisi rangaistusjärjestelmän piiriin vuodessa noin 5000 uutta tapausta. Oletuksena on, että suurin osa jutuista käsiteltäisiin rangaistusmääräysmenettelyssä ja seurauksena olisi sakkorangaistus. Uudistuksesta aiheutuviin kustannuksiin on valtion vuoden 2011 talousarvioesityksessä varattu tuomioistuimille ja syyttäjille yhteensä 1,5 miljoonan euron lisämääräraha. -RK

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010