Kouluterveyskyselyn mukaan kannabiskokeilut yleistyneet

Uudessa Kouluterveyskyselyssä 22 % ammattiin opiskelevista ja 16 % lukiolaisista ilmoitti kokeilleensa kannabista ainakin kerran. Vuoden 2008 kyselyssä osuudet olivat noin neljä prosenttiyksikköä pienemmät. Kannabiksen kokeilu on selvästi yleisintä pääkaupunkiseudulla ja pojilla kannabiskokeilut ovat hieman yleisempiä kuin tytöillä. Nuorten kaveripiireissä huumeiden käyttö vaikutti kyselyn perusteella arkipäiväistyneen Huumeita on myös tarjottu nuorille viime vuosia yleisemmin.

Tutkimuksessa kysyttiin myös väkivaltakokemuksista. Tyttöjen kokemukset seksuaalisesta väkivallasta ovat selvästi yleisempiä kuin poikien. Seksuaalista väkivaltaa on kokenut ammattiin opiskelevista tytöistä 31 %, lukion tytöistä 23 % ja peruskoulun tytöistä 21 %. Pojista vastaavat osuudet ovat 6–9 %. Yleisintä on kehon intiimien alueiden koskettelu vasten tahtoa.

Koulukiusaaminen on pysynyt aiemmalla tasollaan. Kiusaamisen muotoja selvitettiin kyselyssä ensimäistä kertaa. Yleisimpiä ovat nimittely ja naurunalaiseksi tekeminen, valheiden levittely loukkaamistarkoituksessa ja kaveriporukan ulkopuolelle jättäminen. Kokemukset ovat selvästi yleisempiä yläluokkalaisilla kuin muilla; esimerkiksi nimittelyä on kokenut 44 % yläluokkalaisista, 27 % ammattiin opiskelevista ja 21 % lukiolaisista.

Kouluterveyskysely toteutettiin maalis–huhtikuussa 2010 Lapin, Itä-Suomen sekä Etelä-Suomen alueella. Kyselyyn vastasivat 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vastaajia oli yhteensä noin 103 000.

Lisätietoa www.thl.fi/kouluterveyskysely. -RK

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010