KiVa Koulu valtaa alaa

Turun yliopistossa kehitetyn KiVa Koulu -ohjelman ensimmäisen toimintavuoden aikana on kouluissa estetty 5000 kiusaamistapausta. Tuore tutkimus kertoo ohjelman ensimmäisen toimintavuoden vaikuttavuudesta: alakouluissa kiusatuksi joutuneiden suhteellinen osuus väheni 17 ja yläkouluissa 11.5 prosentilla . Vastaavat luvut toisten kiusaamisen osalta ovat 18 ja 8,5 prosenttia. Ohjelman vaikutukset näkyvät erityisesti fyysisessä ja nettikiusaamisessa. Esimerkiksi luokilla 4–6 fyysinen kiusaaminen väheni peräti 53 prosenttia ja nettikiusaaminen 50 prosenttia. Vaikuttavuustutkimuksessa olivat mukana kaikki perusopetuksen vuosiluokat.

Professori Christina Salmivallin mukaan tulokset ovat parhaita neljäsluokkalaisilla. Nuorempiin koululaisiin vaikutukset ovat pienempiä ja yläkouluissa niitä on erityisen vaikea saada aikaan. Jatkossa nähdään, tehoaako ohjelma paremmin niihin yläkoululaisiin, jotka ovat olleet KiVa Koulussa jo alakouluvuosinaan. Tilanteen kehittymistä seurataan vuosittaisin internetkyselyin, joista koulu saa välittömän palautteen.

Ohjelma on kaikkien peruskoulujen käytössä vuonna 2012. Turussa pidettiin elokuun lopussa ensimmäiset KiVA-päivät. Niille kokoontui yli 600 ohjelman käytännön toteuttajaa ja tutkijaa. -RK

Haaste 3/2010

 
Julkaistu 1.10.2010