Riikka Kostiainen

Virginian malli kouluväkivallan uhkan arviointiin

Kasvatustieteen professori ja psykologi Dewey Cornell Virginian yliopistosta puhui kouluväkivallan ehkäisystä Tukholman kriminologian symposiumissa kesäkuussa. Aluksi hän kritisoi voimakkaasti median roolia pelon herättäjänä, vaikka tutkimusten mukaan väkivalta kouluissa on vähentynyt Yhdysvalloissa tuntuvasti 1990-luvun alkuun verrattuna. Pelon ilmapiiri on kuitenkin aiheuttanut selviä ylilyöntejä nollatoleranssin nimissä; suuri määrä lapsia on erotettu koulusta hyvin mitättömin perustein. Kuitenkaan nollatoleranssin vaikuttavuudesta ei ole saatu näyttöä. Sen sijaan tutkimukset osoittavat sellaisen yhteisöpoliisitoiminnan, johon sisältyy crackin välittämisen ja nuorten aseiden saannin ehkäisy, sekä erilaisten mielenterveyspanostusten ja kouluväkivaltaohjelmien toimivan.

Cornell esitteli Virginian yliopiston kasvatustieteen laitoksella kehitettyä mallia väkivallan uhkan arviointiin. Mallia on testattu kymmenissä alueen kouluissa ja siihen sisältyy arviointitutkimus, jossa on tutkittu väkivallan esiintymistä arviointivälinettä käyttävissä kouluissa ja vertailukouluissa.

Mallissa väkivallan uhkaa arvioi kouluissa siihen koulutettu ryhmä. Ryhmää johtaa rehtori tai apulaisrehtori ja siihen kuuluu jäseniä koulun toimistosta ja oppilashuollosta. Seitsenasteikkoisessa mallissa edetään tarpeen mukaan vaiheesta toiseen. Arviointi alkaa siitä, kun uhkaus (suora/epäsuora) raportoidaan rehtorille.

Vaihe 1. Uhkaus arvioidaan. Kirjataan tarkasti sen sisältö ja mitä siitä todistajat kertovat.

Vaihe 2. Määritellään, onko uhka ohimenevä vai pysyvä. Jos sitä ei osata ratkaista, uhka on arvioitava pysyväksi.

Vaihe 3. Jos uhka arvioidaan ohimeneväksi, seurauksena voi olla ilmoitus oppilaan vanhemmille, nuhtelu tai muu kurinpidollinen toimi. Lisäksi tarjotaan sopivaa apua.

Vaihe 4. Kun uhka on arvioitu pysyväksi, on ratkaistava, onko sen vakavuusaste. Vakava uhkaus voi koskea pahoinpitelyä. Erittäin vakava uhkaus on, kun on uhattu käyttää asetta, tappaa tai raiskata joku tai vahingoittaa toista vakavasti.

Vaihe 5. Ryhdytään toimiin vakavaa uhkaa vastaan. Suojellaan mahdollisia uhreja, ilmoitetaan oppilaan vanhemmille, harkitaan ilmoittamista viranomaisille ja etsitään oppilaalle sopiva interventio, esimerkiksi ohjataan hänet lääkärille tai psykologille.

Vaihe 6. Erittäin vakavaa uhkaa varten tehdään turvallisuusarviointi. Ollaan yhteydessä oikeusviranomaisiin ja oppilaan mielenterveys selvitetään.

Vaihe 7. Toteutetaan tehtyä väkivallan vastaista toimintasuunnitelmaa.

Lisätietoja http://youthviolence.edschool.virginia.edu/

 
Julkaistu 28.9.2009