Sovittelun tapausmäärät kasvussa

Rikosten ja riita-asioiden sovittelukäsittelyyn tuotiin yhteensä noin 11 000 rikosta ja riita-asiaa vuoden 2008 aikana. Tapausmäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 14 prosenttia Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sovittelutoimistoilta keräämien tietojen mukaan. Valtaosa sovitteluista liittyi rikoksiin; riita-asioita koski vain pari prosenttia tapauksista. Kaikkiaan sovitteluun tuli vuoden 2008 aikana kaksi prosenttia kaikista Suomen rikoslakirikoksista.

Vuonna 2008 sovitteluun ohjatuista rikoksista lähes puolet (48 %) oli väkivaltarikoksia (ml. lähisuhdeväkivalta). Törkeiden pahoinpitelyjen osuus oli 0,5 prosenttia ja lähisuhdeväkivaltarikosten osuus 8,7 prosenttia kaikista käsittelyyn tulleista rikoksista. Toiseksi eniten sovitteluun tuotiin vahingontekoja (19 %). Luvut ovat samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna.

Lukumäärien kasvua selittää THL:n mukaan se, että vaikka vakavia ja monimutkaisia rikoksia ei sovitteluun lähetetäkään, viranomaisten ja sovittelutoimistojen yhteistyö ja keskinäinen luottamus on selvästi lisääntynyt toiminnan päästyä vähitellen kunnolla käyntiin. Lisääntyneen ja tehostuneen sovittelijoiden koulutuksen myötä myös viranomaisten luottamus sovittelijoiden ammattitaitoon on lisääntynyt, mikä sekin osaltaan on rohkaissut viranomaisia tapausten lähettämisessä. Myös sovittelujen myönteiset tulokset ovat lisänneet viranomaisten luottamusta toimintaan.

Ennen sovittelutoiminnan käynnistymistä on toimistossa tehtävä päätös rikoksen soveltuvuudesta sovitteluprosessiin. Sovittelu käynnistettiin reilussa kahdessa kolmasosassa kaikista sovittelukäsittelyyn tulleista rikoksista. Rikossovitteluista keskeytyi noin joka kymmenes. Täsmällisiä prosenttiosuuksia vuonna 2008 sovitteluun tulleiden rikosten sovitteluprosessin käynnistymisestä ei saada, sillä päätös siitä on saatettu tehdä seuraavan kalenterivuoden 2009 puolella.

Valtaosa rikoksista (74 %) tulee käsittelyyn poliisilta. Syyttäjiltä tulee reilu viidennes (22 %) tapauksista. Vuoden 2008 aikana sovitteluun tulleista rikoksista yli puolet (56 %) oli virallisen syytteen alaisia ja loput asianomistajarikoksia. -RK

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2008. Tilastoraportti 6/2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 
Julkaistu 28.9.2009