Sakkovankien määrä laskenut

Lakimuutokset alkavat näkyä sakkovankien määrässä. Rikosseuraamusviraston vankilukutilaston mukaan heinäkuussa sakkovankeja oli lähes 40 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Määrä väheni 107:stä 66:een.

Kolmen viime vuoden aikana sakon muuntorangaistuksia on vähennetty mm. lyhentämällä rangaistusten pituutta, rajaamalla sen ulkopuolelle alle 120 euron uhkasakot ja alle 12 päiväsakon rangaistukset, ellei muuntamiseen ole erityistä syytä, ja rangaistusmääräysmenettelyssä annetut, enintään 20 päiväsakon suuruiset sakkorangaistukset. Viime lokakuussa muuntokielto laajennettiin koskemaan kaikkia rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sekä lähes kaikkia uhkasakkoja.

Sakkojen suorittamista vankilassa pidetään epätarkoituksenmukaisena, koska muuntorangaistusta suorittavat eivät useinkaan ole vankilavalvonnan tarpeessa eikä vankeusuhan ole todettu vaikuttaneen rikoksia ehkäisevästi. Sakkovangeista valtaosa on varattomia ja päihdeongelmaisia, jotka tarvitsisivat vankilan sijasta tukitoimia. Muutoksella halutaan järkevöittää myös vankilapaikkojen käyttöä. Viime vuonna pelkästään sakon muuntorangaistusta suorittaneita oli 1717. -RK

 
Julkaistu 28.9.2009