Kauko Aromaa

RIKOKSENTORJUNNAN KÄSIKIRJA

Kanadassa Montréalissa toimiva International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) julkisti syyskuussa 2008 ensimmäisen kansainvälisen raportin rikoksentorjunnasta ja yhdyskuntaturvallisuudesta (International Report on Crime Prevention and Community Safety: Trends and Perspectives). Raporttia on tarkoitus päivittää kahden vuoden välein. Kyseessä on rikoksentorjunnan käsikirja, josta voi tulla klassikko.

Käsikirjan ideana on esitellä hyviksi havaittuja käytäntöjä eri puolilta maailmaa. Aihepiirit on rajattu muutamaan paikallisen turvallisuuden kannalta keskeisenä pidettyyn teemaan. Nämä ovat naisten turvallisuus, nuorten turvallisuus, turvallisuus kouluissa sekä julkisten paikkojen turvallisuus.

Kutakin aihepiiriä käsitellään rikoksentorjunnan kannalta esitellen käytännön hankkeita, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Kaikkiaan esitellään yli kuusikymmentä konkreettista hanketta tai ohjelmaa. Tällainen lähestymistapa täydentää erinomaisesti yleisiä rikoksentorjuntaoppaita ja ideakirjoja. Käytännön rikoksentorjujalle tällainen teksti voi olla paljon hyödyllisempää kuin yleisiin käsikirjoihin perehtyminen. Kirjan sovittaminen Suomen oloihin yhteistyössä ICPC:n kanssa soveltuisi mainiosti rikoksentorjuntaneuvoston tehtäväksi.

Tällainen yhteistyö ICPC:n kanssa olisi kaikin puolin kannattavaa. Suomelle on aiemmin tarjottu ICPC:n jäsenyyttä, mutta tarjous on torjuttu, koska jäsenyydestä pitäisi maksaa hiukan. Tätä olisi harkittava uudestaan. Sen sijaan, että kaikki tehdään uudestaan itse, olisi kustannustehokasta omaksua tällainen työ kansallisen sovittamisen ja kommentaarin avulla.

Koska käsikirjaa on tarkoitus uudistaa joka toinen vuosi, sovitus- ja toimitustyötä tämän erinomaisen lähteen saamiseksi suomalaisten käytännön rikoksentorjuntatyötä tekevien käsiin tulisi vastedes tehdä taukoamatta. Käsikirjan suomenkielisen laitoksen toimittaminen tarjoaisi myös luontevan mahdollisuuden levittää tietoa suomalaisista tai EU:n rikoksentorjuntaverkoston EUCPN:n puitteissa hyviksi havaituista torjuntakokemuksista.

Vastaväite voisi olla, että ne, jotka tällaisia asioita osaavat, eivät tarvitse suomennosta ja suomenkielisiä lisäselityksiä. Esimerkiksi Ruotsin Brån viime aikoina englanniksi julkaisemat kirjaset ovat sellaisia, että niiden kääntäminen on tarpeetonta, koska mahdolliset käyttäjät ovat tottuneet englanninkieliseen ammattikirjallisuuteen. Paikallisen rikoksentorjunnan aktivistit kuitenkin hyötyisivät suuresti ICPC:n kirjan suomenkielisestä laitoksesta, varsinkin jos siihen vielä laaditaan suomalainen asiantunteva kommentaari. Tällaisen lähteen avulla paikallisen rikoksentorjunnan periaatteet muuttuvat käytännöiksi, joihin voi helposti peilata omia teoreettisia ja käytännöllisiä tietojaan.

 
Julkaistu 29.9.2008