Regina Järg-Tärno

CEOP ehkäisee lasten seksuaalista hyväksikäyttöä monin keinoin

Huhtikuussa 2006 Isoon-Britanniaan perustettu osaamiskeskus Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP) pyrkii estämään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Parin vuoden aikana toiminta on kehittynyt, laajentunut ja monipuolistunut kovaa vauhtia. Tärkeä työkalu on keskuksen verkkosivut, joilla mm. annetaan ohjeita netin turvallisesta käytöstä, kerrotaan ns. groomingista, välitetään uutisia aihepiiristä ja tarjotaan palvelu, jossa voi raportoida epäilyttävästä nettikäyttäytymisestä sekä lapsille haitallisista seksuaalisista sisällöistä. Lisäksi lasten ja nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä ehkäisevää työtä tehdään aktiivisesti opettajien kautta. "Thinkuknow" koulutus on tähän mennessä tavoittanut 1,7 miljoonaa 8–16-vuotiasta lasta Britanniassa.

CEOP tekee tiivistä yhteistyötä Ison-Britannian poliisin ja hallituksen kanssa, mutta myös yhteistyö Interpolin, muiden maiden viranomaisten ja organisaatioiden kanssa on nykyään normaalia ja välttämätöntä.

Keskus koostuu kuudesta yksiköstä. Kansainvälinen yhteistyö, käytösanalyysit ja uhka-arvioinnit kuuluvat tiedusteluyksikön tehtäviin. Yksikkö hankkii tietoa ihmisten nettikäyttäytymis- ja ajattelumalleista sekä passiivisesti että aktiivisesti osallistumalla virtuaalimaailmojen ja keskustelupalstojen tapahtumiin. Näin on saatu tietoa mm. mekanismeista, joilla lapsia ja nuoria yritetään netissä suostutella yhteydenpitoon ja tapaamiseen seksuaalisessa tarkoituksessa (grooming). Myös tekijöitä on metsästetty keskustelupalstoilla peiteoperaatioin lähinnä tutkimustarkoituksessa.

Kuvista tunnistettu apua tarvitsevia lapsia

CEOP:ssa prosessoitiin toisena toimintavuonna (huhtikuu 2007–maaliskuu 2008) lähes miljoona kuvatiedostoa. CEOP etsii ja identifioi aktiivisesti hyväksikäyttäjien ja laittoman kuvamateriaalin hallussapitäjien lisäksi myös uhreja. Kansainvälisellä ja moniammatillisella yhteistyöllä on tässä erittäin iso merkitys. Identifioimalla (potentiaaliset) uhrit myös (potentiaalisen) tekijän kiinnijäämisriski nousee, mutta tärkeintä on silti pelastaa lapset ja nuoret mahdolliselta tai käynnissä olevalta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Uhrien tunnistamisen kautta asioihin puuttumisella on sekä hyviä että haitallisia puolia, ja jo nyt keskustellaan siihen liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja tulevaisuudessa keskustelulle on yhä enemmän tarvetta. Joko suoraan tai epäsuoraan CEOP:n toiminnan tuloksena pelastettiin 131 lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä – heistä 18 identifioitiin ja paikannettiin tutkimalla kuvatiedostoja.

Tekijöitä saatu kiinni enemmän

Lisäksi CEOP:n toiminnan tuloksena tehtiin 297 pidätystä huhtikuusta 2007 maaliskuuhun 2008, mikä on kolme kertaa enemmän kuin ensimmäisenä toimintavuonna. Myös isoja juttuja on selvitetty: CEOP:n ansiosta hajotettiin kuusi organisoitunutta pedofiilirinkiä.

Ison-Britannian seksuaalirikoslain mukaan poliisilla on oikeus pidättää vahvan epäilyksen perusteella ihminen, joka on selvästi valmistellut netissä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä (grooming), vaikka konkreettiseen tekoon hän ei olisikaan vielä päässyt. Tätä käytäntöä pidetään myös hyvänä ehkäisykeinona, jolla voidaan pelotella muita potentiaalisia rikollisia.

Myös Suomessa valmistellaan parhaillaan groomingin kieltävää lakia.

Seksuaalirikollisten globaalia seurantaa

Uusintarikollisuuden ehkäisemisessä tuomittujen ja vapautuneiden seksuaalirikollisten valvontajärjestelmä on yksi tapa tehdä aktiivista työtä. Seksuaalirikoslain mukaan tuomituilla on vapautumisen jälkeen mm. velvollisuus noin viiden vuoden aikana säännöllisesti ilmoittaa viranomaisille olinpaikkansa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on rikos ja sen rikkomisesta voi jopa joutua takaisin telkien taakse.

CEOP:n organisaatioon kuuluu myös kaksi seurantaryhmää – toinen seuraa rikollisia kotimaassa ja toinen jäljittää rikollisia ulkomailla. Vapautuneiden matkustamista ulkomaille tarkkaillaan tiiviisti. Ulkomaanmatkasta kaikkine tietoineen on ilmoitettavaa paikalliselle poliisille vähintään kolme päivää ennen lähtöä. Sen jälkeen CEOP arvioi yhdessä poliisin kanssa konkreettisen tilanteen riskeineen ja varsinkin sen, onko syytä informoida kohdemaan viranomaisia kyseisen henkilön tulosta maahan. Mutta tilanteissa, joissa tiedon antaminen esimerkiksi maan poliittisen tilanteen tai suhtautumisen tämäntyyppisiin rikollisiin takia on mahdotonta ja vaarallista henkilön turvallisuudelle, ratkaistaan hänen seurantansa matkakohteessa muilla keinoilla.

Toimintavuonna 2007–2008 oli CEOP:n tiimin seurannassa 206 Ison-Britannian korkeimman riskin lasten seksuaalista hyväksikäyttäjää.

Nettisivuja käytetään ahkerasti epäiltyjen rikollisten löytämisen ohella myös ilmoitusvelvollisuutta rikkoneiden henkilöiden paikantamisessa. Britannian 25 vaarallisinta lasten seksuaalista hyväksikäyttäjää paikannettiin CEOP:n toiminnan tuloksena, ja heistä kymmenen heti sen jälkeen kun heidän kuvansa laitettiin nettiin etsittyjen sivuille.

Keskimäärin viiden vuoden kuluessa tiedot seksuaalirikoksesta poistetaan kansallisesta rekisteristä ja sen jälkeen CEOP:lla ei ole mitään tietoa heidän tekemisistään. Mutta CEOP ja kansainvälinen yhteistyö alalla kehittyvät koko ajan kovaa vauhtia siihen suuntaan, että rikollisten mahdollisuudet päästä pakoon tai pysyä tuntemattomina kutistuvat. CEOP:n viesti seksuaalirikollisille on selvä: Joko haet apua tai jäät kiinni. Internet ei ole enää se anonyymi paikka, mitä se joskus on ollut.

Lähteet: Victoria Banesin (CEOP) esitys Tukholman symposiumissa kesäkuussa 2008, Terry Jonesin (CEOP) haastattelu sekä CEOP Annual Review 2007–2008.

Ceopin nettisivut

Kirjoittaja on suunnittelija rikoksentorjuntaneuvostossa.

Pohjoismaat yhdessä lapsipornoa vastaan

Riikka Kostiainen

Pohjoismaiden oikeusministerit tekivät kokouksessaan Ystadissa syyskuussa aloitteen yhteisestä taistelusta lapsipornorikoksia ja muita lapsiin internetissä kohdistuvia rikoksia vastaan. Oikeusministerien hyväksymä strategia käsittää viisi pääaluetta:

  • Perustetaan Pohjoismaiden yhteinen jakelupalvelin lapsipornokuvia koskevaa teknistä informaatiota varten. Tällainen informaatio voi koostua esimerkiksi eräänlaisista digitaalisista sormenjäljistä, joita voidaan käyttää kuvien lajitteluun ja tunnistamiseen sekä lapsipornotutkintaan.
  • Pohjoismaista operatiivista poliisiyhteistyötä vahvistetaan yhteisellä koulutuksella, jossa käsitellään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsipornoa. Tämä tarjoaa edellytykset rikoksentorjunnan yhtenäistämiseen ja tehostamiseen.
  • Käynnistetään pohjoismainen yhteistyö sellaisten ohjelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi, joita voidaan käyttää internet-tutkinnassa.
  • Jokainen maa ottaa käyttöön teknisiä järjestelmiä, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää suoraan verkkosivuilta vihjeitä lasten hyväksikäytöstä.
  • Vahvistetaan kansainvälistä poliisiyhteistyötä, niin että Pohjoismaiden ulkopuolella tapahtuneesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voidaan entistä useammissa tapauksissa nostaa syyte.
 
Julkaistu 29.9.2008