Uusi malli keskittäisi vastuun rikoksia uusivista nuorista

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseen uutta toimintamallia. Mallissa vastuu ja tieto nuoren tilanteesta, hänen palvelujen tarpeestaan ja rikosprosessin etenemisestä on keskitetty yhteen yksikköön.

Toistuvasti rikoksilla tekevillä nuorilla on usein päihdeongelmia ja riski pudota koulusta ja syrjäytyä. Näiden nuorten tuki ja palvelut ovat tutkimuksen mukaan pirstaleisia. Rikosten ehkäisy ja niihin puuttuminen ovat kunnissa yleensä useiden ammattilaisten ja hallinnonalojen vastuulla. Ensimmäistä kertaa rikoksesta epäilyn nuoren tilanteeseen puuttumiseen löytyy useita malleja, mutta rikoksia uusivien nuorten tukitoimien, kuntoutuksen ja jälkihuollon järjestämisessä on puutteita.

Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotuksen mukaan toistuvasti rikoksia tai vakavan rikoksen tehneen sekä syrjäytymisriskissä olevan nuoren tuki ja palvelut koottaisiin yhteen paikalliseen tai alueelliseen yksikköön siten, että kokonaisvastuu nuoren tilanteesta kuuluu yhdelle työntekijälle. Tämän pitäisi tuntea rikosprosessi ja tällaisten nuorten erityistarpeet. Mallin keskiössä ovat nuoren tilanteen arviointi ja hänen tarpeisiinsa vastaaminen sekä nuoren motivointi palveluihin sitoutumiseen.

Työryhmä ehdottaa toimintamallin toteuttamiseksi järjestämislakia, jossa säädetään moniammatillisen ja poikkihallinnollisen viranomaismallin toimivalta, yhteistyö ja velvollisuudet. Myös järjestöillä olisi toimintamallissa keskeinen rooli. Mallin valmistelua jatketaan yhdessä erityisesti sosiaali- ja terveysministeriön ja koulutus- ja nuorisotyön palvelujen osalta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Työryhmä ehdottaa rikoksilla oireilevien sekä syrjäytymisriskissä olevien nuorten toimintamallia kokeiltavaksi aluksi vähintään kolmella paikkakunnalla tai alueella. Mallin toteutusta arvioitaisiin tutkimuksella. Työryhmä arvioi toimintamallin tuovan selviä säästöjä rikosoikeusjärjestelmälle ja yhteiskunnalle vähentämällä nuorten syrjäytymistä.

Rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallin kehittäminen oli yksi sisäisen turvallisuuden strategian toimenpide.

/RK

 
Julkaistu 14.6.2019
Sivun alkuun |