Turvallinen lähiympäristö -selvitys julkaistu

Tutkimustietoa pitäisi käyttää nykyistä järjestelmällisemmin hyväksi ja turvalliseksi koetun lähiympäristön suunnitteluun tarvitaan uudenlaista koulutusta. Turvallisuusnäkökulma pitäisi saada konkreettisesti ja systemaattisesti mukaan lähiympäristösuunnitelmiin, suositellaan toukokuussa julkaistussa selvityksessä.

Lähiympäristö 2.0 -hanke selvitti turvalliseksi koetun lähiympäristön ohjauksen ja suunnittelun nykytilaa. Tutkijatiimin kokoaman aineiston pohjalta tehtiin arvioita ja ehdotuksia, joita kehitettiin edelleen kyselyn avulla ja asiantuntijoiden työpajoissa. Lisäksi selvitettiin 3D-virtuaaliympäristön keinoja ja menettelytavan hyödyntämistä lähiympäristön turvallisuuden arvioinnissa ja suunnittelussa.

Hankkeen lopputuloksena syntyi 11 turvallisen lähiympäristön keskeistä suunnitteluperiaatetta. Ne koskevat mm. lähiympäristön laatua, valaistusta, kaupunkitilan luettavuutta, sosiaalisen elämän ja yhteistoiminnan mahdollistamista sekä toimintojen sekoittamista. Selvitys korostaa täsmällisen ja velvoittavan tavoitteenasettelun merkitystä turvallisen lähiympäristön suunnittelussa. Kunnan toimijoille suunnatun kyselyn vastausten perusteella suunnitteluperusteiden käyttöä tulee lisätä sekä aluekehittämisen että rakennushankkeiden hankesuunnitteluun.

Lisäksi hankkeen loppuraportissa annetaan suosituksia keinoista, joiden avulla voidaan lisätä lähiympäristön turvallisuutta ja rikosten ennaltaehkäisyä.

Selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimustoiminnan toimeenpanoa. /RK

Turvalliseksi koetun lähiympäristön ohjauksen ja suunnittelun nykytila ja suosituksia -raportti

Policy Brief. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 11/2019.

 
Julkaistu 14.6.2019
Sivun alkuun |