Rikosasioiden käsittelyn toimivuutta selvitetään

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat käynnistäneet selvityksen poliisin, syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytännöistä ja menettelytavoista. Selvityksen tavoitteena on lyhentää rikosasioiden käsittelyaikoja ja varmistaa rikosketjun toimivuus. Erityistä huomiota selvityksessä kiinnitetään odotusaikoihin ja asioiden sujuvuuteen. Selvityksessä kuullaan niin poliisin, syyttäjälaitoksen kuin tuomioistuinten edustajia.

Selvityksen tarkoituksena on arvioida rikosprosessin toimivuutta erityisesti Lean-periaatteiden näkökulmasta. Lean-periaatteet ovat tuotantotalouden menetelmä, jossa keskeistä on muun muassa hukan, kuten odotusaikojen, vähentäminen ja keskittyminen prosessin tavoitteiden kannalta tarpeellisiin toimintoihin.

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa sitä, kyetäänkö rikosasioita käsittelemään heti kokonaan ja sisältyykö nykyisiin menettelyihin tarpeettomia jonoja. Lisäksi arvioidaan, tehdäänkö rikosprosessissa työtä, joka ei edistä rikosvastuun toteutumista, oikeussuojan antamista, oikeusturvasta huolehtimista tai rikosten ehkäisyä.

Selvityksessä kartoitetaan myös, toimivatko massarikosten nopeaan käsittelyyn liittyvät käytännöt, onko syyttäjien toiminta sovitettu yhteen poliisin ja tuomioistuinlaitoksen kanssa, tehdäänkö eri viranomaisissa päällekkäistä tai turhaa työtä sekä onko viranomaisilla käytössään hyviä käytäntöjä, joita voisi ottaa käyttöön valtakunnallisesti.

Vakavampien rikosasioiden osalta selvityksessä tarkastellaan muun muassa sitä, toimiiko poliisin ja syyttäjän välinen esitutkintayhteistyö, pystyvätkö syyttäjät panostamaan riittävästi esitutkintayhteistyöhön, ovatko menettelyt sujuvat ja yhdenmukaiset sekä toimiiko loppulausuntomenettely. Erityistä huomiota selvityksessä kiinnitetään lapsiin kohdistuviin vakaviin rikoksiin.

Selvityksen tekee professori Matti Tolvanen. Hankkeen pysyvinä asiantuntijoina toimivat Keskusrikospoliisin päällikkö Tero Kurenmaa ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe. Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. /RK

 
Julkaistu 14.6.2019
Sivun alkuun |