Jussi Tapani

Oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila 1962–2019

Oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila kuoli 56-vuotiaana sairauskohtaukseen kotonaan Ruotsin Sundsvallissa 7.3.2019. Hän oli syntynyt 11.10.1962 Mouhijärvellä.

Ari-Matti oli monipuolinen, etevä ja tuottelias tutkija, opettaja ja asiantuntija. Tuntui siltä, että käänsipä päänsä minne tahansa 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa rikosoikeuden – ja oikeustieteen alalla –, ei voinut olla törmäämättä Ari-Mattiin. Hän kantoi vastuuta oikeustieteen perus- ja jatkotutkintokoulutuksesta, koulutti aktiivisesti käytännön lakimiehiä, oli eduskunnan eri valiokunnissa kuultavana, kommentoi ajankohtaisia rikosoikeudellisia kysymyksiä tiedotusvälineissä ja julkaisi lukuisia artikkeleita ja monografioita.

Ari-Matin tutkimustyön erityinen merkitys näkyy rikosoikeuden yleisten oppien kehittämisessä. Rikosoikeuden ABC-kirja (1995), rikosoikeudellista huolimattomuutta koskeva väitöskirja (1996) ja Rikoslain yleisen osan teos (1997) veivät suomalaista yleisten oppien kehitystä eteenpäin huimin askelin. Ari-Matilla oli myös merkittävä rooli rikoslain erityisten osan tunnusmerkistöjä koskevan kommentaariteoksen rakentamisessa (1999).

Ari-Matti ei ollut kiinnostunut rikosoikeudesta ja rikosoikeusjärjestelmästä ainoastaan normatiivisesta näkökulmasta, vaan hän halusi ymmärtää ja vaikuttaa omalla työllään siihen, miten rikosoikeusjärjestelmä toimii ja millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia erilaisilla kriminaalipoliittisilla ratkaisuilla on yksilöiden ja yhteisöjen toimintaan. Ari-Matti haki vaikutteita omaan ajatteluunsa niin pohjoismaisesta, saksalaisesta kuin anglosaksisesta oikeuskulttuurista, ja muun muassa hänen väitöskirjaansa sisältyy yhteiskuntateoreettisesti tärkeä keskustelu hyvinvointivaltion rikosoikeuden luonteesta ja tehtävistä.

Ari-Matin laaja-alainen kiinnostus rikosoikeusjärjestelmän eri tason toimintaan ja erityisesti kriminaalipolitiikkaan ilmeni myös siten, että hän toimi Haaste-lehden ensimmäisen toimitusneuvoston puheenjohtajana vuosina 2001–2004. Lehden ensimmäisinä vuosina valettiin perusta sille, miten lehdessä tarkastellaan monipuolisesti rikoksentorjuntaa, kriminaalipolitiikkaa ja rikollisuutta koskevaa tutkimusta. Lisäksi Ari-Matti ehti olla myös jonkin aikaa rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtajana.

Ari-Matti oli intensiivinen ja innostava keskustelija, jonka energisyys tarttui helposti muihin. Hänen ystävänsä, kollegansa ja oppilaansa jäävät kaipaamaan keskusteluita, joiden aihepiirit vaihtelivat nimismiehen sijaisuuden sisältämistä värikkäistä tehtävistä saksalaisen rikosoikeusteorian ja -systematiikan hienouksiin.

 
Julkaistu 14.6.2019
Sivun alkuun |