Hollannissa kiinnostava malli rikoksentorjunnan järjestämiseen

Hollannin rikoksentorjuntakeskus (Dutch centre for crime prevention and safety, CCV) perustettiin vuonna 2004 ja se toimii yksityisenä säätiönä. Keskuksen perustamisessa olivat mukana Hollannin oikeusministeriön lisäksi sisäministeriö, kuntaliitto, poliisi sekä yrittäjien ja vakuutusalan yhdistykset.

Keskuksessa työskentelee noin 70 työntekijää. Keskus toimii itsenäisesti, yksityisenä säätiönä, jolla on yhteiskunnallinen tehtävä. Säätiötä ohjaa hallintoneuvosto, johon kuuluu yksityisiä ja julkisia organisaatioita. Säätiön rahoitus ja ohjaus tulee 80 prosenttisesti julkisista varoista. Lisäksi toimintaa katetaan yksityisellä rahoituksella ja toiminnasta saaduilla tuloilla.

Keskus koordinoi ja edistää rikosten ehkäisyä

CCV edistää yhteistyötä politiikan ja käytännön sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Keskuksen tehtävänä on levittää tietoa kohderyhmilleen rikoksentorjunnasta, työvälineistä ja -menetelmistä. Keskus tarjoaa myös räätälöityjä palveluja, kuten soveltavaa tutkimusta, neuvontaa ja laatustandardien luomista erilaisiin tarpeisiin. Keskuksen akatemia järjestää koulutusta rikoksentorjunnasta ja aihekohtaisia erityiskoulutuksia sekä antaa neuvoa ja ohjausta käytännön hankkeiden toteuttamiseen.

CVV tekee yhteistyötä turvallisuusammattilaisten, paikallisten viranomaisten ja rikoksentorjuntaa tekevien järjestöjen kanssa. Kohderyhminä ovat mm. kunnat, poliisi, syyttäjä, valtion viranomaiset, kaupan liitot, yritykset ja väestö.

Toiminnan pääteemoja ovat yleiset arkirikollisuuden alueet, kuten ryöstöt, kotimurrot, väkivalta, sekä lähiympäristön turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten häiriökäyttäytyminen, nuorisorikollisuus, moniongelmaiset perheet ja haavoittuvat ryhmät (esim. vanhukset). Keskus edistää keinoja yhteisön elinvoimaisuuden parantamiseksi, kuten asukkaiden osallistamista ja turvallisuuden tunteen parantamista sekä naapuruussovittelua ja paikallisia ongelman ratkaisukeinoja.

Yhtenä painopisteenä on puuttuminen organisoituun rikollisuuteen, kuten ihmiskauppaan ja huumeisiin. Ajankohtaisessa hankkeessa kehitetään keinoja poliittisiin päättäjiin ja viranomaisiin kohdistuviin uhkauksiin puuttumista.

Kyberrikollisuuden ehkäisy on ollut viime vuosien teemana. Keskuksessa tehdään työtä myös yrityksiin kohdistuvien rikosten ehkäisyssä, jonka kohteina ovat mm. kaupat ja yöelämä, petokset ja yritysten kyberturvallisuus.

Paikallistasolla keskus tukee kuntia vuosittain tehtävien paikallisten turvallisuussuunnitelmien tekemisessä. Se tuottaa tietoa rikosilmiöistä suunnittelun pohjaksi ja tukee työtä.

Mallia Suomeen?

Suomessa turvallisuustyö ja rikoksen ehkäisy on jakautunut monelle sektorille, kuten rikoksentorjuntaneuvostolle, sisäministeriölle, Poliisihallitukselle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, ja sitä ohjaa useat eri hallinnonalojen ohjelmat. Paikalliselle tasolle ja muille työtä tekeville eri puolilta tulevat ohjelmat ja ohjeistus näyttäytyvät sekavina. Hollannin malli tarjoaisi mahdollisuuden keskittää työtä ja resursseja sekä yhdenmukaistaa toimintatapoja. Keskittäminen olisi selvittämisen arvoista.

Dutch centre for crime prevention and safety, CCV (in English)

Kirjoittaja on rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri.

 
Julkaistu 14.6.2019
Sivun alkuun |