Ankkuritoiminnalle tehtiin käsikirja

Uuden käsikirjan tarkoituksena on tukea ankkuritoiminnan toteuttamista, kehittämistä ja arviointia. Ankkuritoiminnan tavoitteena on auttaa nuoria yhdenvertaisesti koko Suomessa yhden luukun periaatteella, kun nuori esimerkiksi oireilee rikoksilla, käyttää huumeita tai on vaarassa radikalisoitua. Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta estämiseen. Toimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Jatkossa myös opetustoimi olisi toiminnassa tiiviimmin mukana.

Ankkuritoiminnassa nuori nähdään osana sosiaalista yhteisöä. Nuorta tuetaan niin, että hän voi tehdä oman tulevaisuuden kannalta kestäviä ja vastuullisia päätöksiä. Vanhemmat ja huoltajat ovat keskeinen osa ankkuritoimintaa. Myös mahdolliset vanhempien avun ja tuen tarpeet on pyrittävä tunnistamaan, jotta nuoren toiminnan taustasyiden ratkaisemiseen voidaan tarjota tukea.

Ankkuritoiminta käynnistyi Hämeenlinnassa 2000-luvun alkupuolella tarpeesta kehittää moniammatillista yhteistyötä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja rikosten ehkäisemisessä. Toiminta on sittemmin laajentunut hyvien käytäntöjen kautta koko maahan. /RK

https://ankkuritoiminta.fi

 
Julkaistu 14.6.2019
Sivun alkuun |