Seksuaalisen väkivallan tukikeskuksia perustetaan lisää

Suomen ensimmäinen seksuaaliväkivaltaa kokeneiden Seri-tukikeskus aloitti toimintansa vuosi sitten HYKS:n Naistenklinikalla. Toiminta on laajentunut koko Uudenmaan alueelle. Ensimmäisen toimintavuoden aikana tukikeskuksessa kävi 341 uutta asiakasta. Tämä osoittaa sen, että matalan kynnyksen avulle ja tuelle oli alueella suuri tarve.

Seri-tukikeskus on matalan kynnyksen palvelu, johon asiakas voi saapua joko yksin, läheisen tai ystävän tukemana tai poliisin saattamana. Alkuvaiheen tutkimukseen voi hakeutua ympäri vuorokauden. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Seri-tukikeskus tarjoaa apua ja tukea sukupuoleen tai muihin ominaisuuksiin katsomatta kaikille yli 16-vuotiaille, jotka ovat joutuneet raiskauksen uhriksi kuukauden sisällä.

Tukikeskuksessa asiakkaalle annetaan hänen tarvitsemansa alkuhoito ja tuki, varmistetaan turvallisuus sekä suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa jatkohoito. Osan jatkopalveluista asiakas saa lähipalveluna omalta alueelta tai järjestöistä, kuten Rikosuhripäivystyksestä, Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta sekä Tyttöjen ja Poikien taloista. Seri-tukikeskus tekee tiivistä yhteistyötä alueen järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa.

Naistenklinikan Seri-tukikeskus toimii mallina muualle Suomeen perustettaville tukikeskuksille. Suomen toinen tukikeskus avautuu Turkuun vuoden 2019 aikana. Tavoite on saada tukikeskus kaikkien yliopistosairaaloiden yhteyteen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Seri-tukikeskuksen perustamisen taustalla on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta eli ns. Istanbulin sopimus, joka tuli Suomessa voimaan elokuussa 2015. Sopimus velvoittaa varmistamaan seksuaaliväkivallan uhrien tarvitsemat kokonaisvaltaiset palvelut. /RK

 
Julkaistu 8.6.2018
Sivun alkuun |