Lukemisen ja kirjoittamisen ongelmat yleisiä vangeilla

Tuoreesta Tiina Tuomisen psykologian alan väitöstutkimuksessa ilmenee, että neurokognitiiviset häiriöt sekä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan vaikeudet ovat yleisiä vangeilla ja näiden ongelmien esiintyvyys on suomalaisilla miesvangeilla suurempaa kuin yleisväestössä.

Rikoksen uusimista käsittelevissä tutkimuksissa on usein keskitytty yhteyksiin keskittymisen ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) ja muiden neuropsykiatristen ja psykiatristen häiriöiden sekä väkivaltarikollisuuden välillä. Tuomisen tavoitteena oli selvittää, miten neurokognitiiviset sekä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan häiriöt ovat yhteydessä psykiatrisiin diagnooseihin, erityisesti päihderiippuvuuteen.

Turun vankilasta kerättyä aineistoa varten tutkittiin neuropsykologisilla testimenetelmillä 72 miespuolista vankeusvankia. Aineisto liittyi laajempaan vankien terveystutkimukseen. Psykiatrinen arvio suoritettiin standardoitua psykiatrista haastattelua käyttäen.

– Vangeilla oli yleisesti laaja-alaisia neurokognitiivisia häiriöitä, erityisesti hienomotoriikassa, visuaalisessa hahmottamisessa, kielellisessä ymmärtämisessä, visuaalisessa sekä kielellisessä muistissa sekä tarkkaavuuden siirtämisessä. Rikoksen uusijoilla oli taipumusta impulsiiviseen reagointiin, Tuominen kertoo.

Tutkimuksessa ilmenee myös, että neurokognitiiviset häiriöt ja lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan ongelmat olivat yhteydessä toisiinsa. Myös vakava mielenterveyden häiriö (Axis I) ja päihderiippuvuus olivat yhteydessä neurokognitiivisiin sekä lukemisen ja kirjoittamisen häiriöihin.

– Ensimmäistä vankeustuomiota suorittavilla vangeilla oli vähemmän neurokognitiivisia häiriöitä, vakavia mielenterveyden häiriöitä, päihderiippuvuutta ja persoonallisuushäiriöitä kuin moninkertaisilla tuomion uusijoilla, Tuominen toteaa.

Oikeanlainen kuntoutus voi ehkäistä uusintarikollisuutta

Neurokognitiiviset häiriöt yhdessä päihderiippuvuuden kanssa olivat eniten yhteydessä uusintarikollisuuteen. Tuomisen mukaan päihderiippuvuuden ehkäisy sekä neurokognitiivisten ja lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan taitopuutosten kuntoutus ovat tärkeitä tekijöitä uusintarikollisuuden ehkäisyssä ja siten rikoskierteen katkaisemisessa.

Vankien neurokognitiivisia sekä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan puutoksia pitäisi arvioida ja kuntouttaa jo ennen vangin ohjaamista laaja-alaisempiin kuntoutusohjelmiin. Tuomisen mukaan tämä saattaa edesauttaa sijoittumista sopivaan ohjelmaan sekä tehostaa vangin hyötymistä kuntoutuksesta. /RK

Tiina Tuominen (2018) Neurocognitive deficits, academic difficulties and substance dependence among Finnish offenders: connections to recidivism and implications for rehabilitation. Turun yliopisto.

 
Julkaistu 8.6.2018
Sivun alkuun |