Painetun lehden 2/2017 sisällys

s. 3 Pääkirjoitus: Mummoenergiaa kriminaalipolitiikkaan
Päivi Honkatukia

s. 4 Käräjäsaleissa kohdataan tukiverkoista pudonneita
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana rikoksentorjuntaneuvoston puheenjohtaja, Helsingin syyttäjänviraston apulaispäällikkö kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski. Hän painottaa varhaista puuttumista lasten ja nuorten vaikeaan tilanteeseen ja mahdollisuuksien tarjoamista heille. Rikosten ennaltaehkäisy on kansantaloudellisestikin kannattavaa.

s. 7 Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja rikoksen pelko
Petri Danielsson & Juha Kääriäinen
Kansallinen rikosuhritutkimus osoittaa, että 65–74-vuotiaat kokevat olennaisesti vähemmän väkivaltaa ja uhkailua kuin nuoremmat ikäryhmät. Tällä ikäryhmällä väkivallan pelkokin on verraten matalalla tasolla. Yli 75-vuotiaiden turvallisuutta ei ole uhritutkimuksissa selvitetty.

s. 10 Huomiota ikääntyneiden kokemaan lähisuhdeväkivaltaan
Sirkka Perttu
Ikääntyneiden osuuden kasvu nostaa esiin oikeudellisia ja turvallisuuskysymyksiä. Kotona asuvat ikääntyneet kohtaavat erilaisia riskejä ja heidän turvallisuudestaan huolehtiminen tuo haasteita myös sosiaali- ja terveydenhuollolle. Euroopan ja Suomen harmaantuessa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat kotona asuvat vanhat naiset.

s. 12 Suvanto-linja auttaa kaltoinkohdeltuja ikääntyneitä
Leena Serpola-Kaivo-oja
Ikäihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa voitaisiin ehkäistä puuttumalla niihin olosuhteisiin, joissa perheet elävät. Suvanto ry. auttaa ikääntyneitä sekä puhelimessa että henkilökohtaisesti pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.

s. 14 Ikääntyneisiin kohdistuu yhä enemmän petoksia
Sonja Tanttari
Rikoksentorjuntaneuvoston työryhmä pohtii keinoja petosrikosten, erityisesti ikäihmisiin kohdistuvien, ehkäisyyn.

s. 15 Pankeille ohjeita taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseen
Sonja Tanttari
Suvanto-yhdistyksen Tikka-hankkeessa kartoitettiin keinoja ikääntyneiden taloudellisen hyväksikäytön tunnistamiseksi. Hyväksikäyttö voi tulla ilmi esimerkiksi pankkiasioinnin yhteydessä.

s. 16 Maistraatin keinot puuttua taloudelliseen hyväksikäyttöön
Aila Heusala
Ikääntyneen tai muun toimintakyvyltään rajoittuneen ihmisen taloudellinen hyväksikäyttö näkyy maistraattien toiminnassa edunvalvojan määräämisasioiden yhteydessä.

s. 18 Eutanasia oikeudellisena kysymyksenä
Liisa Nieminen
Eutanasian sallimisesta käydään vilkasta julkista keskustelua. Kansalaisaloite on eduskunnassa käsiteltävänä.

s. 20 Naapuruuspiirit ovat yksinasujille kohtaamispaikkoja
Sonja Tanttari
Kansalliseen rikoksentorjuntakilpailuun 2016 osallistui Suvanto-linjan lisäksi muitakin kiinnostavia hankkeita. Esimerkiksi alueelliset Naapuruuspiirit kokoavat iäkkäitä asukkaita kahvittelemaan ja jakamaan arkisia asioita. Matalan kynnyksen toiminta pyrkii tavoittamaan yksinäisiä ikäihmisiä.
Ikääntyneiden vertaistoiminta rakentaa yhteisöllisyyttä
Uusia käytäntöjä kaltoinkohteluun puuttumiseen Turussa

s. 23 Naapurin nuoret elävöittävät ikäihmisten arkea
Sonja Tanttari
Helsingissä toteutetaan uutta asumisen mallia, jossa nuoret muuttavat asumaan palvelutaloon. Asumisratkaisulla on myönteisiä vaikutuksia sekä nuorten että iäkkäiden asukkaiden elämään.

s. 24 Ikääntyneiden aktivointi keskeistä turvallisuustyössä
Riikka Kostiainen
Euroopan rikoksentorjuntakilpailun 2016 aiheena oli ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset. Palkituissa hankkeissa koulutettiin ikäihmisiä välttämään rikoksen uhriksi joutumista ja samalla saamaan heidät osallistumaan naapuruston toimintaan. Innovatiivista useassa hankkeessa oli teatterin käyttö rikoksentorjunnassa.
Euroopan järjestäytynyt rikollisuus ikäihmisten kukkarolla

s. 27 Lähisuhdeväkivallan sovittelun käsikirja painottaa uhrin tarpeita
Saija Sambou & Pia Slögs
EU-kehittämishankkeessa kerättiin lähisuhdeväkivallan sovittelun hyviä käytäntöjä kuudesta maasta ja luotiin käsikirja sovittelussa hyödynnettäväksi.

s. 30 Albaniassa sovittelu hakee vielä asemaansa
Henrik Elonheimo
EU-hankkeessa kehitettiin Albanian sovittelutoimintaa.

s. 32 Sivustakatsojat mukaan rikosten ehkäisyyn
Minna Piispa
Rikoksentorjunta-palstalla on aiheena sivustakatsojat. Heihin keskittyvissä rikoksentorjuntahankkeissa on saatu hyviä tuloksia. Lähestymistapaa on käytetty sukupuolistuneen väkivallan, perheväkivallan ja kouluväkivallan ehkäisyssä.

s. 34 Rikoksentorjunnan arviointitutkimuksen tietokanta
Janne Kivivuori
Kriminologia-palstalla esitellään uutta tietokantaa, joka pyrkii tukemaan kokeilukulttuuria ja lisäämään arviointitutkimuksen arvostusta.

s. 37 Ajassa
Kansan pulssilla puntaroivan demokratian mallein
Henkirikosten uhrien omaisille tukea
Synteettinen kannabis liikkuu nettikaupassa

s. 39 Lunnastroijalaisten hyökkäys
Mikael Albrecht
Kyberrikokset-palstalla pohditaan keinoja estää haittaohjelmien seurauksia.

 
Julkaistu 2.6.2017
Sivun alkuun |