Sonja Tanttari

Ikääntyneiden vertaistoiminta rakentaa yhteisöllisyyttä

Suomen Setlementtiliiton Yhdessä mukana -projektissa luotiin ja toteutettiin ikääntyneiden hyvinvointia ja turvallisuutta edistävää vertaistoimintaa seitsemällä eri paikkakunnalla: Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Lahdessa, Parkanossa, Rovaniemellä ja Savonlinnassa. Vuosina 2013−2016 toteutettu projekti oli osa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa Eloisa ikä -ohjelmakokonaisuutta. Hankepaikkakunnilla toimintaa organisoivat projektikoordinaattorit ja ikäihmiset olivat itse mukana ideoimassa ja toteuttamassa toimintamuotoja.

Projektissa kehitettiin yhteensä 32 yli 60-vuotiaille osallistujille tarkoitettua yhteisöllistä vertaistoiminnan menetelmää. Eräs arjen turvallisuuteen ja huolien lievittämiseen tähdännyt toimintamuoto oli Löytävä klovneria, jossa koulutetut senioriklovnit jalkautuivat etsimään yksinäisiä kotona asuvia ikäihmisiä. Esimerkiksi Parkanossa järjestettiin kylien toimintapäiviä, joihin koottiin haja-asutusalueen ihmisiä toimimaan yhdessä ja rakentamaan yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Projektin tavoitteena oli kaiken kaikkiaan ikääntyvien osallisuuden, sosiaalisen esteettömyyden ja kokonaisvaltaisen turvallisuuden lisääminen. Näkökulmana oli, että kohtaamisilla ja vuorovaikutuksella ehkäistään turvattomuuden tunteita ja arjen huolia, joita etenkin yksin elävät ikääntyneet voivat kokea.

Projekti osallistui kansalliseen rikoksentorjuntakilpailuun 2016. Kilpailun raati arvosti hankkeessa sen luovien ja innovatiivisten menetelmien soveltamista ikääntyneiden rohkaisuun ja aktivointiin. Myös hankkeessa tehdyn yhteistyön laajuus sai kiitosta.

Yhdessä mukana -hankkeen toiminta jatkuu vielä vuoden 2017 ajan. Projektikoordinaattori Essi Siljoranta kertoo, että tavoitteena on levittää projektissa kehitettyjä menetelmiä ja materiaaleja valtakunnallisesti. Projektissa järjestetään syksyllä ammattilaisille ja muille kiinnostuneille suunnattua koulutusta vertaistoiminnasta ja löytävän klovnerian menetelmästä. Nelivuotisessa hankkeessa mukana olleilla seitsemällä paikkakunnalla ikäihmisille suunnattu toiminta jatkuu tänä vuonna edelleen osana paikallisten Setlementtien työtä. Lisäksi projektissa suunnitellaan syksyllä toteutettavaa ylisukupolvista vaikuttamiskampanjaa, jonka tavoitteena on vaikuttamistoiminnan päällikön Pauliina Liukkosen mukaan kehittää yhä ikäystävällisempiä asuinpaikkoja ja vähentää eri ikäryhmien kokemaa ikäsyrjintää. Kampanjan suunnittelussa kuullaan asukkaiden toiveita heidän arkensa parantamisesta ja näkökulmana on, että jokainen voi olla mukana tekemässä Suomesta ikäystävällisempää maata.

Hankkeessa tuotettuja materiaaleja ja koulutussisältöjä on koottu hyödynnettäväksi nettisivuille www.setlementti.fi/yhdessa-mukana/. Loppujulkaisussa on kuvattu toimintaa eri paikkakunnilla ja siihen osallistuneiden ajatuksia ja kokemuksia.

 
Julkaistu 2.6.2017
Sivun alkuun |