Riikka Kostiainen

Ikääntyneiden aktivointi keskeistä turvallisuustyössä

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun 2016 voitti Tšekin Senioriakatemia.

Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA) teemana viime vuonna oli ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisy. Voittaja Tšekin "Senioriakatemia"-hanke pyrkii lisäämään ikääntyneiden turvallisuutta ja aktivoimaan heitä mukaan yhteiskuntaan. Tarkoituksena on lisätä ikääntyneiden itseluottamusta ja saada heidät lähtemään mukaan naapurustonsa toimintaan ja tutustumaan eri-ikäisiin ihmisiin. Ikääntyneille annetaan systemaattisesti koulutusta rikollisuusilmiöistä ja turvallisuusasioista. Kouluttajina toimivat eri alojen ammattilaiset kuten poliisit ja sosiaaliviranomaiset. Ideana on, että koulutusta saaneet seniorit jakavat tietoa eteenpäin omassa lähipiirissään.

Senioriakatemia käynnistettiin Brnon kaupungissa vuonna 2006 paikallispoliisin aloitteesta. Perustason koulutuksessa ikäihmiset oppivat, miten vältetään rikoksen uhriksi joutuminen ja muita turvallisuusasioita. Jatkokurssilla opiskellaan, miten rikosilmoitus tehdään ja todistetaan oikeudessa sekä saadaan tietoa viranomaisten järjestelmistä ja viestinnästä. Perus- ja jatkokurssin suorittamiseen menee aikaa yhteensä vuosi. Kurssit suorittaneet saavat siitä todistuksen. Tähän mennessä koulutukseen on osallistunut yli 3400 senioria. Senioriakatemian alumnitoimintaan kuuluu mm. vapaaehtoistyötä, keskusteluiltoja, yliopistokursseja, oma lehti, kirjasto, retkiä sekä omat rikoksentorjunta- ja poliisiyhdyshenkilöt. Hankkeesta ei ole tehty varsinaista vaikuttavuusarviointia, mutta alumneille järjestetään kyselyitä ja akatemiaa rahoittava kaupunki arvioi sen tuloksellisuutta vuosittain.

Suuren suosion vuoksi poliisi on sittemmin käynnistänyt yhteistyön Brnon yliopiston kanssa, joka on toteuttanut rikoksentorjuntakurssin ikäihmisten yliopistossaan. Toimintamuoto on jo levinnyt kansainvälisesti, sillä Romania osallistui ECPA-kilpailuun omalla versiollaan senioriakatemiasta. Puolan hanke "Turvasatama" oli myös samantapainen ikääntyneiden koulutusohjelma, joka pyrkii parantamaan turvallisuuden tunnetta sekä aktivoimaan ikäihmisiä liikkeelle kotoa ja osallistumaan myös tietoyhteiskuntaan. Tiedon lisäksi osallistujille jaetaan turvavälineitä kuten mukana pidettäviä hälyttymiä.

Teatterin keinot käyttöön rikoksentorjunnassa

ECPA-kilpailussa palkittiin myös Saksan ja Kroatian hankkeet. Saksan hankkeessa keskitytään vanhuksiin kohdistuvien petosten ehkäisyyn, erityisesti ns. lapsenlapsihuijaukseen (granny scam), joka Keski-Euroopassa on järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa. Tekomuodossa selvitetään ensin eri keinoin ikääntyneen lähipiiriä ja sitten puhelimessa teeskennellään olevansa vanhuksen sukulainen tai ystävä ja pyydetään rahaa. Stuttgartissa kaupunki, poliisi, kansalaisjärjestöt ja elinkeinoelämä kokosivat voimansa vuonna 2012 ikäihmisiin kohdistuvien petosrikosten ehkäisemiseksi. Ensin petosrikosten piirteet analysoitiin tarkkaan ja sitten luotiin interaktiivinen näytelmä, jossa tulee esille yleisimmät huijareiden temput. Yleisö pääsee osallistumaan esitykseen, sillä satunnaisesti valitut yleisön jäsenet kutsutaan lavalle omana itsenään, kun näyttelijä improvisoi tapahtumia. Ideana on, että itse tekemällä oppii parhaiten. Näytelmän jälkeen tapahtumista ja huomioista keskustellaan. Tarkoitus on myös parantaa ikäihmisten itseluottamusta huijausten tunnistamisessa ja siten vähentää rikoksen pelkoa. Menetelmää on monipuolisesti arvioitu, minkä ansiosta se voidaan helposti ottaa käyttöön myös muissa jäsenmaissa.

Petosrikosten ehkäisyyn kehitetty tiedotuskampanja oli Itävallan, Hollannin, Luxemburgin, Bulgarian, Tanskan ja Ruotsin kilpailuhanke. Hankkeiden laajuudessa, yhteistyökumppaneissa ja painopisteissä oli eroja, mutta perussabluuna oli tiedotusmateriaalin, yleensä osana sitä videon, esittäminen ja jakaminen ikäihmisille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Tietopaketin saamisen jälkeen petoksista ja mahdollisesti myös turvallisuusaiheista keskusteltiin asiantuntijan johdolla. Osaan hankkeista liittyi myös mediakampanjoita.

Palkitussa Kroatian hankkeessa "Kaunis päivä" puolestaan on kehitetty innovatiivisia malleja ikääntyneiden ja vammaisten ihmisten saavuttamiseksi ja heidän turvallisuutensa parantamiseksi. Yksi keinoista oli tässäkin teatteri ja tyypillisten ikääntyneisiin kohdistuvien rikostapausten esittäminen ja niistä keskustelu. Kuuluisat kroatialaiset näyttelijät lähtivät hankkeeseen mukaan ja se sai sitä kautta hyvää näkyvyyttä. Lisäksi interaktiivisissa työpajoissa ammattilaiset, esimerkiksi poliisit, joutuivat asettumaan vanhusten tai vammaisen asemaan esimerkiksi silmät sidottuna tai pyörätuolissa liikkuen eli kouluttajina toimivatkin ikääntyneet. Työpajoissa etsittiin myös keinoja, miten nuoret ja lapset voivat auttaa vanhoja ja toisinpäin.

Myös Unkari osallistui kilpailuun teatterihankkeella, teatterinäytelmänä toteutetulla rikoksentorjuntaohjelmalla. Teatterin dramaturgia, lavastus ja äänimaailma auttavat katsojaa ymmärtämään rikostilannetta ja kohtaukset on suunniteltu erityisesti ikääntyvien rikosriskien pohjalta. Syksyn kukat -näytelmän saama huomio on nostanut Unkarissa tietoisuutta rikosten ennaltaehkäisyn tärkeydestä.

Muita kiinnostavia hankkeita

Suomea kilpailussa edusti Suvanto-linja, joka on puhelinpalvelu väkivaltaa, sen uhkaa ja kaltoinkohtelua kokeneille ikäihmisille. Viron hankkeessa on kehitetty mobiiliteknologiaan perustuvia turvavälineitä ikääntyville. Hälytysnappi, johon vastaavat ikääntyneen läheiset tai vapaaehtoiset, on jo toiminnassa, mutta laajempi sovellus vielä rakenteilla. Samantapainen hälytysnappi ja ikääntyneen paikallistamiseen perustuva ratkaisu oli Kyproksen kilpailuhanke. Espanjan hankkeessa puolestaan oli tartuttu ajankohtaiseen aiheeseen: etähoitopalveluja puhelimitse ja kotihoitoa tarjoavien yritysten henkilökunnan kouluttamiseen sekä rikosten ennaltaehkäisyyn, rikostilanteeseen puuttumiseen ja tapauksen jälkihoitoon.

Hankekuvaukset englanniksi osoitteessa www.eucpn.org – Knowledge Center hakusanalla ECPA 2016.

 
Julkaistu 2.6.2017
Sivun alkuun |