Henkirikosten omaisille tukea

Elina Välimäen toimittamassa kirjassa Ei unohdu koskaan – Henkirikoksen jäljet kuvataan henkirikoksen uhrien omaisten kokemuksia. Lisäksi siinä on kirjoituksia eri alojen ammattilaisilta. Teoksessa korostuu, että henkirikosten uhrien omaiset eivät unohda tapahtunutta koskaan, mutta riittävällä tuella heidän on helpompi jatkaa elämäänsä.

Haastatellut perheenjäsenet kuvaavat tuntemuksiaan henkirikoksen jälkeen, tapoja käsitellä omaa surua sekä kokemuksiaan rikosprosessista, jossa he ovat olleet mukana. Haastatellut toivovat muutoksia esimerkiksi viranomaistoimintaan ja oikeudenkäynteihin ja haluavat auttaa muita henkirikosten uhrien omaisia kertomalla omista kokemuksistaan. Kriisiavun saaminen ja vertaistuki ovat omaisten mukaan parhaita keinoja henkirikoksesta seuranneiden tunteiden ja traumojen käsittelyyn.

Kirjan ammattilaisosiossa tulee esille mm. poliisin, psykologin, rikosuhrien tukitoiminnan ja vertaistyötä tekevän Huoma ry:n näkökulmia. Lisäksi Välimäki esittelee suomalaisten henkirikosten piirteitä, omaisten roolia oikeusprosessissa sekä rikosuutisointia. Välimäki tähdentää teoksessaan, että moni henkirikoksen uhrin omainen on kiitellyt ammattilaisten empaattisuutta ja rohkaisevaa otetta, mutta yhteiskunnan tarjoama kantoapu omaisille on usein katkonaista. Tästä syystä myös lähipiirin ja sivullisten tarjoama tuki on varsin tärkeää. /ST

Elina Välimäki: Ei unohdu koskaan – Henkirikoksen jäljet. PS-kustannus 2017.

 
Julkaistu 2.6.2017
Sivun alkuun |