Uutta tietoa päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuudesta

Rikosseuraamuslaitoksen ja A-klinikkasäätiön toteuttamasta rikollisuutta ja päihdeongelmia tarkastelevasta rekisteritutkimuksesta on julkaistu raportti. Tutkimuksessa selvitettiin vuosien 1990 ja 2009 välillä päihdehoidossa olleiden laitos- ja avohoidon potilaiden vankeuteen johtanutta rikollisuutta. Tutkimukseen rajattujen henkilöiden osuus vangeista oli vuosittain 6−9 prosenttia. Päihdehoidon asiakkaiden keskuudessa rikollisuus on suhteellisen yleistä, mutta tarkkaa tietoa asiakkaiden rikollisuuden yleisyydestä ja piirteistä ei ole tähän asti ollut käytettävissä.

Rikollisuuden ja päihdeongelman suhde vaihteli jonkin verran sukupuolten välillä. Päihdehoidon asiakkaista rikoksiin syyllistyivät useimmiten nuoret miehet, naisilla rikollisuutta esiintyi tasaisemmin eri ikäluokissa. Tutkituista miehistä 39 prosentilla ja naisista 15 prosentilla oli vuosien 1992−2010 ajalta vähintään yksi merkintä vankitietojärjestelmässä. Näistä miehistä joka kolmannella ja naisista joka toisella oli merkintä päihdehoidosta jo ennen ensimmäistä merkintää vankitietojärjestelmässä. Tutkimuksesta saatu tieto henkilöiden päihdehoitomerkinnöistä ennen ensimmäisiä vankitietojärjestelmän merkintöjä on oleellinen hoitojärjestelmän kehittämisen kannalta. Jatkossa olisi tärkeää selvittää, miten päihdehoidossa voitaisiin paremmin panostaa rikollisuuden ennaltaehkäisyyn. /ST

Tuuli Pitkänen ym.: Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2016.

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |