Sisäisen turvallisuuden selonteko valmistunut

Hallitus on toukokuussa antanut eduskunnalle sisäisen turvallisuuden selonteon. Kattava sisäisen turvallisuuden selonteko on laadittu nyt ensimmäistä kertaa. Selontekoa on valmisteltu samanaikaisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon sekä puolustusselonteon kanssa. Selonteon pohjalta valmistellaan sisäisen turvallisuuden strategia, joka valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Sisäministeriö vastaa strategian valmistelusta hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Sisäisen turvallisuuden selonteossa hallitus sitoutuu kartoittamaan Suomen turvallisuusympäristön muutoksia sekä vastaamaan sisäisen turvallisuuden palveluiden ja viranomaistoiminnan toteutumisesta kaikkialla Suomessa. Selonteossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti sisäisen turvallisuuden kannalta tärkeille viranomaisille osoitetaan riittävät resurssit. Poliisien määrä pyritään kuluvan kehyskauden aikana vakiinnuttamaan 7000 poliisin tasolle ja Hätäkeskuslaitoksen henkilötyövuosien määrä noin 600 henkilötyövuoden tasolle. Itärajan valvontaan lisätään kehyskauden aikana noin 160 rajavartijaa. Pelastustoimen ja ensihoidon organisoimista uudistetaan, kun hallituksen suunnittelema itsehallintoalueuudistus toteutuu.

Sisäisen turvallisuuden strategia ohjaa sisäasiainhallinnon toimintaa hallitusohjelman rinnalla tulevina vuosina. Sidosryhmät osallistuvat laajasti mukaan strategian pohjalta toteutettavaan työhön. Strategialla korvataan nykyinen sisäisen turvallisuuden ohjelma ja sisäministeriön konsernistrategia.

www.sisainenturvallisuus.fi

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |