Painetun lehden sisällysluettelo

s. 3 Pääkirjoitus: Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille
Päivi Honkatukia


s. 4 Naisliike seksuaalirikosten uhrien asialla
Riikka Kostiainen
Kriminaalipolitiikan vaikuttajia -sarjassa on haasteltavana Naisjärjestöjen Keskusliiton entinen pääsihteeri Leena Ruusuvuori. Hän on ollut kehittämässä monia palveluita seksuaalirikosten uhreille. Tosin palveluja on edelleen saatavilla vähän. Hän korostaa poliitikkojen tuen tärkeyttä asioiden eteenpäin viemisessä.

s. 7 Nuoret kokevat runsaasti seksuaalista häirintää
Hanne Kivimäki & Nina Halme
Artikkelissa tarkastellaan nuorten kokeman seksuaalisen häirinnän ja väkivallan yleisyyttä Kouluterveyskyselyn valossa.

s. 10 Uskonnollisuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus
Johanna Hurtig
Uskonnollissa yhteisöissä tapahtuneet lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat herättäneet huomiota ja media on uutisoinut niistä. Kohut ovat herättäneet kysymyksiä niin yhteisöissä kuin niiden ulkopuolella.

s. 12 Seksuaalivähemmistöihin kohdistuu vihapuhetta ja häirintää

s. 13 Seksuaalirikokset lainsäädännössä
Janne Kanerva
Kirjoituksessa pohditaan seksuaalirikoslainsäädännön tavoitteisiin, sisältöön ja muuttamiseen liittyviä näkökohtia.

s. 16 Miten rikosoikeus suojaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta
Minni Leskinen
Raiskauksen soveltamisalaa on laajennettu 2010-luvulla kahdella lainmuutoksella. Edelleen keskustellaan siitä, tulisiko raiskaus määritellä suostumuksen puutteeseen perustuvan tunnusmerkistön kautta vai pitäytyä nykyisessä pakottamiseen perustuvassa tunnusmerkistössä.

s. 18 Seksuaalirikosten sääntelyn perusteet eläneet ajan mukana
Riikka Kotanen
Yksilön itsemääräämisoikeus seksuaali-rikosten sääntelyn on perusteluna tuore. Aiemmin sääntely on liittynyt taloudellisten suhteiden järjestämiseen sekä maalliseen ja uskonnolliseen valtapolitiikkaan.

s. 20 Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus jää paitsioon
Maija Koskenoja
Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä ihmiskauppa on sekä vapauteen että seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuva rikos. Ihmiskaupparikokseen liittyvä seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaus on esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä jäänyt vaille ansaitsemaansa huomiota.

s. 22 Ihmiskaupan tunnistaminen on prosessi
Pro-tukipiste pyrkii toiminnassaan tunnistamaan ihmiskaupan uhreja.

s. 24 Seksuaalirikosten uhrien palveluja kehitettävä
Suvi Nipuli
THL julkaisi ohjeistuksen, jonka tavoitteena on auttaa sairaanhoitopiirejä ja tulevaisuudessa sote-alueita luomaan seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi alueellinen hoitoketju.

s. 26 Ajankohtaista seksuaalirikosten uhrien auttamisessa
Riikka Kostiainen & Sonja Tanttari
Juttukokonaisuudessa kerrotaan mm. Tukinaisen, Välitä!-yksikön, Naisten Linjan, Nuorten Exitin ja Tyttöjen Talon kuulumisia ja näkemyksiä seksuaaliväkivaltatyön haasteista sekä esitellään uusia hankkeita.

s. 33 Vammaisen naisen seksuaalinen itsemääräämisoikeus
Pirkko Justander
Vammaisten naisten riski kohdata erilaista väkivaltaa on 2–4 kertaa suurempi kuin vammattoman naisen. Itsemääräämisoikeutta vaikeuttaa tiedon puute.

s. 34 Seksuaalirikollisten kuntoutus Suomessa
Nina Nurminen
Suomessa kuntoutus on painottunut seksuaalirikoksesta tuomittujen kuntoutukseen. Stop-ohjelma on käytössä Riihimäen vankilassa ja Uusi suunta -ohjelma useissa suljetuissa laitoksissa, avolaitoksissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa.

s. 36 Seksuaalirikoksia estävä työ pedofiilien parissa tärkeää
Jussi Nissinen
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn on Euroopassa kehitetty erilaisia ohjelmia. Myös Suomessa tarvittaisiin matalan kynnyksen ohjelmaa.

s. 39 Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset kyberympäristössä
Sari Sarani
Verkossa tapahtuvan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön torjunta on monin tavoin haastavaa. Artikkelissa kerrotaan KRP:n internettiedustelun työstä.

s. 41 Väkivallan kohteeksi joutuminen viime vuosien tasolla

s. 42 Kyberseksin pimeä puoli
Mikael Albrecht
Monet haittaohjelmat ja huijaukset käyttävät seksiä houkuttimena, vaikka itse liiketoiminta ei liity seksiin.

s. 43 Kirja-arvio
Anu Isotalo: Nuorten seksuaalisuuden kontrollointiyrityksiä somemaailmassa

s. 44 Keskustelua
Susanne Dahlgren: Mitä on taharrush gama’iyy?

Sanna Aaltonen: Sukupuolinen häirintä ja valkoinen valhe

Veronika Honkasalo: Kun toisten seksuaalisuus alkoi kiinnostaa

s. 48 Vankien perhesuhteet ja vanhemmuus
Rosi Enroos
Nykytilanteessa tarvitaan tutkimustietoa vankien perhesuhteista sekä ymmärrystä siitä, kuinka perhettä tarkastellaan rikosseuraamusalalla.

s. 50 Kriminologia
Matti Laine: Kroonikon synty

s. 52 Rikoksentorjunta
Jukka-Pekka Takala: Seksuaalisen väkivallan primaariprevention arviointeja

54 Ajassa
Kunnille toimintaohjeet ihmiskaupan vastaiseen toimintaan

Rikoksentorjuntakilpailu iäkkäisiin kohdistuvista rikoksista

Uutta tietoa päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuudesta

Sisäisen turvallisuuden selonteko valmistunut

Ekstremismin torjuntaan uusi toimenpideohjelma

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |