Sari Sarani

Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset kyberympäristössä

Verkossa tapahtuvan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön torjunta on monin tavoin haastavaa. Artikkelissa kerrotaan KRP:n internettiedustelun työstä.

RodeoImages MF

Suomessa poliisin tietoon tulee reilu tuhat lapsen seksuaalista hyväksikäyttöjuttua vuodessa. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien ja muun aineiston eli CAM-materiaalin (Child Abuse Material) hallussapitoon tai levittämiseen liittyviä rikosilmoituksia kirjataan noin 200 kappaletta vuodessa. Osa tapauksista havaitaan muun tutkinnan yhteydessä, esimerkiksi epäillyn luona tehtävällä kotietsinnällä, sosiaali- tai muiden viranomaisten tai kenen tahansa tekemän ilmiannon kautta tai Keskusrikospoliisin internettiedustelun paljastamana.

Huomattava määrä ilmoituksista tulee muiden maiden viranomaisilta, useimmiten Europolin tai Interpolin välittäminä. Ulkomailla rikostutkinnan yhteydessä on saattanut esimerkiksi ilmetä, että samaa CAM-materiaalia on levitetty myös Suomesta käsin. KRP:n internettiedustelu saa tällöin käyttöönsä suomalaisen IP-osoitteen ja alkuperäisen CAM-materiaalin. Jos IP-osoitteelle saadaan haltija ja CAM-materiaali on myös Suomen lainsäädännön mukaan laitonta, lähetetään paikallispoliisille tutkintapyyntö.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan rangaistavuuden määrittämisen helpottamiseksi Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Keskusrikospoliisi ovat laatineet CAM-materiaalin luokitteluohjeen, joka jakaa laittoman aineiston kolmeen luokkaan:
1) Kuvat tai videot, joissa lapsi/lapset poseeraavat tai kuva tarkennetaan lapsen sukuelimiin.
2) Kuvat tai videot, jossa on lapseen kohdistuvaa seksuaalista toimintaa, tekijänä aikuinen tai toinen lapsi. Myös kuvat, joissa lapsi on yksin ja laittaa omat sormet tai esineen omaan sukuelimeen.
3) Kuvat tai videot, jossa lasta raiskataan, pakotetaan, uhataan, sidotaan tms. Myös kuvat, jossa lapsi sekaantuu eläimeen. Kuvat tai videot, joissa lapsi vaikuttaa olevan alle 6 -vuotias ja kuvissa täyttyy kohta 2.

Lainsäädännössä lapseksi katsotaan alle 18-vuotias. Kuvan lainvastaisuus edellyttää myös, että siinä lapsi esitetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan nimenomaisena kohteena. Kuvan tai tallenteen tulee olla todenmukainen eli ainakin muistuttaa valokuvaamalla tai muulla menetelmällä valmistettua kuvaa tai tallennetta.

Vain törkeimpiin tapauksiin pystytään panostamaan

KRP:n internettiedustelussa työskentelee tämän alan juttujen parissa vain neljä henkilöä osa-aikaisesti. Ryhmä pyrkii kuitenkin tekemään myös lasten seksuaalisen hyväksikäytön paljastavaa työtä. Kahden eri operaation tavoitteena on ollut paljastaa Suomessa eniten materiaalia levittävät ja siten oletettavasti myös käyttävät henkilöt. Kun materiaalin levittäjä paljastuu, häntä voidaan epäillä myös laittoman CAM-materiaalin hallussapidosta, jolloin tutkinnassa voidaan käyttää pakkokeinoja. Hallussapito- ja levitystapauksen tutkinta saattaa johtaa myös varsinaisen seksuaalisen hyväksikäytön paljastumiseen.

Törkeimpiä tapauksia lukuun ottamatta suuri osa paljastetuista tai ulkomaan viranomaisen ilmoittamista rikoksista jää kuitenkin selvittämättä resurssipulan vuoksi. Kun tutkintaa ei ehditä aloittaa, rikos vanhenee selvittämättömänä. KRP:n internettiedustelu saa kuukausittain muutamasta kymmenestä sataan kansainvälistä tutkintapyyntöä, mutta niistä välitetään poliisilaitosten tutkittaviksi vain murto-osa. Osa ilmoituksista ei ole Suomessa rikoksia, mutta rikostapauksistakin tutkittaviksi välitetään ainoastaan törkeimmät tapaukset. Vanhempi rikoskonstaapeli Mikko Veijalainen muistuttaa, että Suomessa tapahtuvia rikoksia voitaisiin paljastaa moninkertainen määrä käytettävissä olevin teknisin keinoin. Se ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, sillä niitä ei suuren työmäärän vuoksi voitaisi selvittää.

Digitaalinen kehitys tuonut uusia ilmiöitä

Perinteisen CAM-materiaalin levityksen ja hallussapidon rinnalle on uutena rikosmuotona tullut streaming. Se tarkoittaa, että internetin kautta järjestetään reaaliaikainen videoyhteys, jonka toisessa päässä on seksuaalisesti hyväksikäytettävä lapsi ja lähetyksen seuraaja voi halutessaan ohjata hyväksikäyttötilannetta mielensä mukaan. Yleensä näytökset järjestetään korvausta vastaan ja rahaliikenne järjestetään kansainvälisten maksuverkostojen kautta. Länsimaiset pedofiilit löytävät uhreja pääsääntöisesti taloudellisesti köyhemmistä maista, joissa oman lapsen myyminen hyväksikäyttötarkoitukseen on varsin yleistä rahan tarpeessa. Voimakkaasti laajeneva 4G-tekniikka mahdollistaa suoratoistopalvelun lähes kaikkialla maailmassa. Toiminnan selvittäminen on vaikeaa, sillä live-esityksestä ei juuri jää jälkiä.

Toinen internetin esiintuoma ilmiö on sextorsion: nuoria houkutellaan seksuaalisiin tekoihin ja tilanteisiin, jotka salaa tallennetaan, ja tämän jälkeen kiristetään uhkaamalla julkaista video kaikkien nähtäville internetiin. Ilmiö on viime aikoina yleistynyt ja johtanut lukuisiin rikostapauksiin.

Tällaisten kyberrikosten todellista määrää on vaikea arvioida. Niihin kuten muihinkin seksuaalirikoksiin liittyy uhrin kokema häpeä, minkä vuoksi suuri osa rikoksista jää ilmoittamatta poliisille. Tutkinnan haasteena puolestaan on kansainvälisyys. Internet mahdollistaa sen, että rikollinen ja asianomistaja voivat olla eri puolilla maailmaa, jolloin lainsäädäntöjen erilaisuus muodostuu ongelmaksi. Kaikkien maiden viranomaisetkaan eivät ole toimintakykyisiä tai -haluisia.

Vaikka todellisia hyväksikäyttötapauksia Suomessa paljastuukin, CAM-materiaalin tuotantoa uskotaan olevan täällä vain vähän. Sen sijaan esimerkiksi Aasiassa CAM-materiaalin tuotanto ja myös streaming-toiminta on melko yleistä.

Hyväksikäytön torjuntaan tehokkaampia keinoja

Monissa länsimaissa lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta on Suomea pidemmällä. KRP:n internettiedustelussa kansainvälisestä yhteistyöstä vastaava Veijalainen kertoo, että Suomeen olisi tärkeää saada kansallinen kuvatietokanta. Esimerkiksi Suomessa kertaalleen laittomaksi todettu CAM-materiaali todistelutarkoituksessa olisi järkevää taltioida keskitetysti yhteen paikkaan, jotta samaa aineistoa ei tarvitse käydä läpi useaan kertaan. Materiaalia voidaan käsitellä ja tunnistaa kätevästi ns. hash-arvojen perusteella, mikä säästää työtä ja tallennustilaa. Hash-arvojen ja tietokannan käyttämisellä on etuna myös tehokkaampi uhrintunnistus. Lisäksi poliisin teknisille ja taktisille tutkijoille CAM-materiaalin läpikäynti on henkisesti erittäin raskasta, joten tietokanta olisi tärkeä myös työssä jaksamisen kannalta.

Muissa maissa CAM-tietokanta eli eräänlainen kuvapankki on ollut käytössä jopa kymmenen vuoden ajan. Vaikka suuri osa liikkeellä olevasta CAM-materiaalista on samaa useissa maissa, ei kansainvälinen yhteistyö vielä ulotu tuomioistuimiin saakka siten, että Suomen viranomaiset voisivat käyttää esimerkiksi Ruotsin kuvapankin tietoja todisteena. Sen vuoksi KRP:n tiedusteluosastossa rakennetaan parhaillaan omaa tietokantaa CAM-materiaalin tallentamiseksi, analysoimiseksi ja käytettäväksi oikeusvarmasti todisteena rikostapauksissa.

Kansainvälistä ja muuta yhteistyötä tarvitaan

Viranomaisten kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää juuri lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa. Tekniikan ansiosta CAM-materiaalin valmistajaa on lähes mahdotonta tavoittaa ja verkkojen avulla materiaali on vaivatonta levittää maailmanlaajuisesti nopeasti ja moninkertaisesti, jolloin siitä saatava taloudellinen hyöty voi olla huomattava. Reaalimaailman hyväksikäyttäjätkin osaavat hyödyntää viranomaisverkon heikkoja kohtia, esimerkiksi sitä, että tieto ei aina kulje tehokkaasti ja kattavasti eri maiden viranomaisten välillä. Belgiassa päätyi tuomiolle muutamia vuosia sitten latvialaismies, joka kotimaassaan käytti törkeästi seksuaalisesti hyväkseen useita pieniä lapsia. Jäätyään kiinni ja kärsittyään tuomionsa hän muutti Saksaan, missä hän hakeutui lastenhoitoalalle ja ehti käyttää hyväkseen jälleen useita lapsia. Tämän jälkeen hän muutti Belgiaan ja ehti vielä hakeutua työskentelemään lasten parissa, kunnes koko tapahtumaketju paljastui ja tieto tekijästä levisi. Kaiken kaikkiaan kymmenien lasten ja heidän läheistensä elämä ehti saada vakavia ja peruuttamattomia kolhuja.

Pelastakaa Lapset ry pitää yllä Nettivihje-palvelua, jonka avulla kuka tahansa voi ilmoittaa nimettömänä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä materiaalihavainnostaan. Nettivihje toimii osana kansainvälistä Inhope-yhteistyötä, jonka tavoitteena on laittoman materiaalin mahdollisimman nopea hävittäminen ja tiedon välittäminen aineistoa ylläpitävän valtion viranomaisille. Pelastakaa Lapset toimii aktiivisesti yhteistyössä Keskusrikospoliisin kanssa, mutta yhdistyksen toiminnan pääpaino on lapsen ja nuoren tukemisessa.

Sen sijaan KRP:n ylläpitämä CAM-materiaalin internet-suodatuslista on tällä hetkellä tehoton, kertoo rikosylikonstaapeli Esko Ruohomäki KRP:n internettiedustelusta. Suodattamisella tarkoitetaan sitä, että internet-operaattorit voivat sulkea asiakkaalta pääsyn sivustolle, jolla on laitonta CAM-materiaalia. Suodattaminen on internet-operaattoreille vapaaehtoista eivätkä Suomessa toimivat operaattorit ole Ruohomäen mukaan innostuneet suodattamaan juuri lainkaan.

Suomen poliisi tekee työtä torjuakseen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja selvittääkseen rikoksia. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla kysynnän vähentäminen ja samalla hyväksikäyttöjuttujen sekä ylipäätään lasten seksuaalisen hyväksikäytön vähentäminen. Toisin sanoen meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan kysyntään eli itse tekijöihin. Taipumus pedofiliaan on tunnistettava ja siihen tulisi olla saatavilla tehokasta hoitoa.

Kirjoittaja on rikoskomisario Keskusrikospoliisin internettiedustelussa.

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |