Ekstremismin torjuntaan uusi toimenpideohjelma

Uusi kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma hyväksyttiin huhtikuussa. Sisäministeriön toimenpideohjelma jatkaa ja täydentää edellisessä ohjelmassa 2012 aloitettua työtä.

Toimenpideohjelmalla pyritään kohdistamaan ennaltaehkäisevää toimintaa niihin ryhmiin ja yksilöihin, jotka ovat vaarassa radikalisoitua. Tärkeänä tavoitteena on radikalisoituneiden henkilöiden tukeminen väkivallasta ja väkivaltaan kannustavista ryhmistä irrottautumisessa. Tavoitteena on tukea myös radikalisoituneiden ja radikalisoitumassa olevien henkilöiden omaisia. Toimenpideohjelmassa painotetaan lisäksi lasten ja nuorten suojelemista väkivaltaan ja radikalisoitumiseen yllyttäviltä viesteiltä.

Radikalisoitumisen ehkäiseminen vaatii monen ammattilaisen tietoisuuden lisäämistä. Poliisilla on erityinen vastuu radikalisoitumisen tunnistamisessa ja torjumisessa. Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on lisännyt yhteiskunnallista polarisoitumista, joka luo ääriliikkeille mahdollisuuksia propagandan levittämiseen. Toimenpideohjelman julkaiseminen ja toteuttaminen onkin ajankohtaista.

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |