Verkko tuo sekä uudenlaista häirintää että apua toipumiseen

Naisten linja tarjoaa monipuolista toipumistukea ja apua väkivaltaa kokeneille ja väkivallasta huolestuneille tytöille ja naisille. Puhelinpäivystykseen vastaavat koulutetut vapaaehtoiset ja myös nettipalvelun suojatun yhteyden kautta voi ottaa yhteyttä ja lähettää kysymyksiä. Lisäksi järjestetään kasvokkain ja verkossa kokoontuvia vertaistukiryhmiä sekä jonkin verran tukihenkilötoimintaa. Naisten Linja painottaa väkivaltakokemuksesta toipumista, kertoo toiminnanjohtaja Elina Nikulainen.

– Tänä keväänä erityisenä teemana on ollut parantaa kehollisia palveluita, joita on perinteisesti tarjottu seksuaalista väkivaltaa kokeneille, mutta niistä on apua kaikkea väkivaltaa kokeneille. Pelko aiheuttaa fyysisiä reaktioita ja kun ihmisen rajoja rikotaan, hän menettää kontrollin omasta kehostaan ja tilastaan. Siksi on tärkeää kehittää kehollisia keinoja, joilla oman tilan saa otettua takaisin haltuun. Väkivaltaa kokeneille räätälöidyllä joogakurssilla on tehty esimerkiksi lukkojen avaamis- ja tasapainoharjoituksia. Joogastudio Olotilan kanssa yhteistyössä järjestetystä kurssista on saatu erittäin hyvää palautetta.

Kaikki Naisten Linjan palvelut ovat tarkoitettu kaikenlaista väkivaltaa kokeneille naisille. Useimmat parisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset ovat Nikulaisen mukaan kohdanneet myös seksuaalista väkivaltaa, mutta usein se otetaan puheeksi vasta myöhemmin keskusteluissa. Rajat väkivallan eri ilmentymismuotojen välillä ovat häilyvät eikä avun hakijan tarvitsekaan kokemuksiaan etukäteen määritellä.

Nykyään vainoamista ja väkivaltaa tapahtuu paljon internetissä. Naisten Linjan työn kannalta verkossa on kaksi puolta, Nikulainen korostaa. Toisaalta teknologia tuo mukanaan uusia väkivallan ja häirinnän tapoja, mutta toisaalta se voi auttaa toipumisessa. Naisten Linja järjestää yhteistyössä kumppaniensa kanssa verkkovertaistukiryhmiä. Tähän mennessä verkossa on kokoontunut muun muassa henkisen väkivallan ryhmä, yleinen parisuhdeväkivaltaryhmä, venäjänkielinen ryhmä ja syksyllä moninaisuustyöhön liittyen alkaa yhteistyö muun muassa Setan kanssa.

– Verkko mahdollistaa pientenkin kohderyhmien auttamisen, sillä eri puolilla asuvista olisi vaikea saada koottua kasvokkain tapaavaa vertaisryhmää. Samoin esimerkiksi vammaisilla naisilla liikkuminen saattaa olla haastavaa, mutta netissä voi olla muiden kanssa liikkumattakin. Verkossa on helpompi kertoa väkivallan kokemuksista, kun sen voi tehdä nimettömänä. Nettipohjaiset palvelut kiehtovat erityisesti sellaisia, jotka eivät ole koskaan ennen kokemuksistaan puhuneet. Ja verkon kaksinapaisuus näkyy silläkin lailla, että jos esimerkiksi Twitterissä joku on kokenut häirintää, samalla hän saa muilta paljon tukea – ja sillä, ettei jää yksin, on suuri merkitys ihmiselle, jonka rajoja on rikottu, Nikulainen kertoo.

Naisten Linja on tänä keväänä käynnistänyt pienimuotoisen yhteistyön Facebookin kanssa. Tavoitteena on parantaa Facebookin raportointikäytäntöjä, jotta seksuaalisesti häiritseviä ja väkivaltaan yllyttäviä materiaaleja saadaan poistettua sivuilta. Vapaaehtoisten avulla kerätään räikeimpiä esimerkkejä, joiden avulla pyritään osoittamaan prosessin ongelmakohdat. Nikulainen näkee haasteita siinä, miten raportoinnin parantaminen tulee onnistumaan, mutta hänestä on tärkeää, että Facebookilla on ollut kiinnostusta yhteistyöhön. Jo mahdollisuus muuttaa Facebookia turvallisemmaksi tilaksi vaikuttaa potentiaalisesti miljardin ihmisen elämään. Turvallisen tilan periaatteiden pitää päteä niin fyysisissä kuin nettiympäristössä, hän muistuttaa.

– Naisten Linja on myös yhteistyössä Facebookin kanssa suomentamassa palvelun turvaopasta, koska siinä on paljon asioita, mitä itse voi tehdä mutta vain harvat ne tuntevat. Esimerkiksi ihmisiä voi blokata pois ja rakentaa siten omaa tilaansa turvallisemmaksi, eikä siitä tarvitse tuntea syyllisyyttä. Omien rajojen vetäminen on osa seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Elina Nikulainen näkee ongelmaksi, että Suomessa haetaan eurooppalaisittain verrattain vähän apua väkivallan kokemuksista selviytymiseen. Seksuaalisesta väkivallasta on alettu puhua kiitettävästi ja on ollut erilaisia kampanjoita, mutta väkivaltatyön rahoitus puuttuu ja palveluita on niitä hakeville vähän. Myös seksuaalikasvatuksessa olisi enemmän tehtävää, sillä rajojen opettelu ja niiden kunnioittaminen on tärkeää.

www.naistenlinja.fi

/RK

 
Julkaistu 10.6.2016
Sivun alkuun |